cap nhat ket qua bong da truc tuyen

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 26/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về cap nhat ket qua bong da truc tuyen

bong da chelsea

Tóm tắt: Mục tiêu: Phân tích đặc điểm nhân khẩu học của phụ nữ nạo phá thai nhiều lần và xây dựng chương trình giáo dục hiệu quả dựa trên kết quả để giảm số ca nạo phá thai. Phương pháp: Chọn 1.200 phụ nữ phá thai nhân tạo (không bao gồm phá thai nội khoa) từ tháng 10/2017 đến tháng 10/2020, thiết kế phiếu điều trị ngoại trú, bác sĩ hướng dẫn đối tượng điền, phân tích và áp dụng số liệu thống kê. Phương trình hồi quy logistic phân tích các yếu tố ảnh hưởng sẩy thai nhiều lần của phụ nữ. Kết quả: Độ tuổi của đối tượng nghiên cứu từ 17 đến 46 tuổi; 746 trường hợp đã có gia đình, 454 trường hợp chưa kết hôn; 713 trường hợp (59,42%) đã đẻ, 487 trường hợp (40,58%); 502 trường hợp đã bỏ thai 2 lần, 379 trường hợp gấp 3 lần, 4 lần 201 trường hợp, 118 trường hợp trên 4 lần; 403 trường hợp từ tiểu học trở xuống, 296 trường hợp trung học cơ sở, 315 trường hợp trung học phổ thông, 186 trường hợp đại học; 297 trường hợp công nhân, 302 trường hợp cán bộ chuyên môn, 374 trường hợp ngành dịch vụ, 227 trường hợp cá nhân. Phân tích đa nhân tố cho thấy kết hôn và sinh con, trình độ học vấn, nghề nghiệp và tuổi tác đều là những yếu tố ảnh hưởng đến phá thai nhiều lần (P <0,05). Kết luận: Có nhiều yếu tố khiến phụ nữ nạo phá thai, để giảm tỷ lệ nạo phá thai nhiều lần, cần tăng cường giáo dục và tuyên truyền về sức khỏe sinh sản, đồng thời tổ chức các lớp giáo dục sức khỏe vị thành niên để khuyến khích các biện pháp tránh thai hiệu quả .Cần tăng các thuốc tránh thai, thuốc tránh thai, thuốc một cách hợp lý Máy bán hàng tự động như bao cao su.
Từ khóa:Phá thai nhiều lần Phân tích nhân khẩu học về sức khỏe sinh sản

Phá thai nhân tạo là biện pháp chấm dứt thai nghén bằng các biện pháp nhân tạo trong vòng 3 tháng của thai kỳ. Đây là một biện pháp tránh thai quan trọng để tránh thai thất bại và mang thai ngoài ý muốn. Nó cũng được áp dụng cho những trường hợp không thể tiếp tục mang thai do bức xạ, thuốc, v.v. .[1].
Trong những năm gần đây, với việc áp dụng công nghệ phá thai nhân tạo không đau, số ca phá thai nhân tạo ngày càng nhiều, phá thai nhân tạo nhiều hơn, phá thai nhân tạo có thể làm tăng thủng tử cung, băng huyết, chửa ngoài tử cung, vô sinh, ung thư vùng chậu, viêm vùng chậu mãn tính và các nguy cơ khác, và số liệu liên quan cho thấy ở phụ nữ bị vô sinh thứ phát, nguyên nhân do nạo phá thai chiếm 88,2%.[2].Nếu bạn có thai trở lại trong vòng nửa năm sau khi phá thai nhân tạo, bạn có thể được đánh giá là mang thai nguy cơ cao, có thể làm tăng nguy cơ động thai đáng kể.[3].Vì vậy, để giảm tỷ lệ nạo phá thai nhiều lần và nâng cao sức khỏe sinh sản, cần phân tích hiện tượng nạo phá thai nhiều lần và có biện pháp xử lý phù hợp.[4]. Nghiên cứu này đã lựa chọn 1.200 phụ nữ nạo phá thai nhiều lần tại khoa ngoại của bệnh viện chúng tôi để tiến hành phân tích, đánh giá toàn diện các đặc điểm nhân khẩu học, tìm hiểu các yếu tố nhân khẩu học của các trường hợp nạo phá thai nhiều lần và đưa ra các đề xuất hợp lý dựa trên kết quả nhằm cải thiện sức khỏe sinh sản.

Nguyên liệu và phương pháp

Lựa chọn 1.200 phụ nữ phá thai nhân tạo (không bao gồm phá thai nội khoa) từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 10 năm 2020, 17-46 tuổi, 261 ca 17-20 tuổi, 398 ca 21-30 tuổi và 286 ca 30-40 tuổi. , 255 trường hợp trên 40 tuổi; 746 trường hợp đã kết hôn (62,17%), 454 trường hợp chưa kết hôn (37,83%); đã đẻ 713 trường hợp (59,42%), 487 trường hợp (40,58%) chưa sinh con; 502 trường hợp bỏ thai 2 lần (41,83%), 379 trường hợp (31,58%) 3 lần, 201 trường hợp (16,75) 4 lần, 118 trường hợp (9,83) 4 lần trở lên; 403 trường hợp (33,58%) có trình độ từ tiểu học trở xuống, 296 trường hợp Trung học cơ sở (24,67%), trung học phổ thông 315 trường hợp (26,25%), đại học 186 trường hợp (15,50%); công nhân 297 trường hợp (24,75%), cán bộ chuyên môn 302 trường hợp (25,17%), 374 trường hợp (31,17 %) đối với các ngành dịch vụ, và 227 trường hợp (18,92%) đối với cá nhân.
Phương pháp: Sau khi được tư vấn, đưa ra mẫu hồ sơ bệnh án nữ do bệnh viện chúng tôi thiết kế bao gồm tuổi, kết hôn và sinh đẻ, sẩy thai, nghề nghiệp, trình độ học vấn ... và bác sĩ ngoại trú sẽ hướng dẫn nữ điền vào. dữ liệu trường hợp biểu mẫu sẽ được sắp xếp và đếm. Phân tích toàn diện tình hình dữ liệu.
Xử lý thống kê: dữ liệu được xử lý bằng phần mềm spss 24.0; dữ liệu đếm được[n(%)]Chỉ ra rằng kiểm định χ2 đã được sử dụng; phương trình hồi quy logistic được sử dụng để phân tích nhiều yếu tố; P <0,05 cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.

kết quả

Phân tích số lượng và độ tuổi sẩy thai: Trong số phụ nữ sẩy thai hai lần, 52 trường hợp 17-20 tuổi, 141 trường hợp 21-30 tuổi, 115 trường hợp 30-40 tuổi và 71 trường hợp trên 40 tuổi. lớn tuổi; trong số phụ nữ bị sẩy thai ba lần, 17 ~ 99 trường hợp ở độ tuổi 20, 123 trường hợp từ 21-30 tuổi, 98 trường hợp từ 30-40 tuổi, 102 trường hợp trên 40 tuổi; trong số 4 trường hợp phá thai, 61 trường hợp 17-20 tuổi, 89 trường hợp 21-30 tuổi và 58 trường hợp 30-40 tuổi, ví dụ 63 trường hợp trên 40 tuổi, 49 trường hợp 17-20 tuổi, 45 trường hợp 21- 30 tuổi, 15 trường hợp 30-40 tuổi, và 19 trường hợp trên 40 tuổi.
Phân tích tình trạng sẩy thai nhiều lần và kết hôn, sinh con: Trong số phụ nữ sẩy thai hai lần, có 213 người đã kết hôn và 176 người chưa kết hôn, 102 người đã sinh con và 112 người chưa sinh con. Trong số phụ nữ phá thai 3 lần, 312 người đã kết hôn, 193 người chưa kết hôn và 362 người đã sinh con. Trong số 123 phụ nữ chưa sinh có 4 lần sẩy thai, 146 người đã kết hôn và 69 người chưa kết hôn, 196 người đã sinh con và 192 người chưa sinh con. Trong số phụ nữ phá thai trên 4 lần, 75 người đã kết hôn và 16 người chưa kết hôn, 53 người đã sinh con và 60 người chưa sinh con.
Phân tích các trường hợp sẩy thai nhiều lần và trình độ học vấn: 85 trường hợp phụ nữ sẩy thai ở độ tuổi trung học cơ sở, 85 trường hợp dưới độ tuổi tiểu học, 26 trường hợp ở trung học cơ sở, 81 trường hợp ở trường trung học, 69 trường hợp ở đại học; 3 phụ nữ bị sẩy thai ở trung học cơ sở, 112 trường hợp dưới tiểu học, 76 trường hợp trung học cơ sở, 115 trường hợp trung học phổ thông, 59 trường hợp đại học; 4 trường hợp phá thai ở nữ, 62 trường hợp dưới tiểu học, 83 trường hợp trung học cơ sở, 63 trường hợp trung học phổ thông, 36 trường hợp ở trường đại học; 4 ca phá thai ở phụ nữ trên, 37 ca dưới tiểu học, 109 ca ở trung học cơ sở, 56 ca ở trung học, 22 ca ở đại học.
Phân tích các trường hợp sẩy thai nhiều lần và nghề nghiệp: Trong số phụ nữ sẩy thai lần 2, 116 người là công nhân, 186 cán bộ chuyên môn, 115 người trong ngành dịch vụ và 103 người là cá nhân; trong số 3 trường hợp sảy thai có 72 người là công nhân, 52 người là cán bộ chuyên môn và 102 làm trong các ngành dịch vụ. Trong số phụ nữ phá thai 4 lần, có 75 người là công nhân, 39 người là cán bộ chuyên môn, 96 người trong ngành dịch vụ và 36 người là cá nhân; trong số phụ nữ phá thai trên 4 lần, có 34 người là công nhân, 25 người là chuyên nghiệp cán bộ, 61 người trong ngành dịch vụ, 10 cá nhân.
Đa yếu tố ảnh hưởng đến việc nạo phá thai nhiều lần: Sau khi phân tích các yếu tố ảnh hưởng của phụ nữ nạo phá thai nhiều lần bằng phương trình hồi quy Logistic, thấy rằng tuổi, kết hôn và sinh con, trình độ học vấn, nghề nghiệp và các yếu tố khác đều là những yếu tố đa ảnh hưởng đến việc nạo phá thai nhiều lần. (P <0,05). Xem Bảng 1.
Bảng 1 Các yếu tố ảnh hưởng nhiều đến việc nạo phá thai nhiều lần

bàn luận

Hiện nay, số lượng phụ nữ nạo phá thai nhân tạo ngày càng nhiều, đặc biệt là tỷ lệ nạo phá thai nhiều lần tăng lên đáng kể, các biến chứng sau mổ như nhiễm trùng khoang tử cung, chảy máu tử cung, viêm vùng chậu mãn tính, buồn nôn và nôn rất dễ xảy ra. Phẫu thuật phá thai nhân tạo là xâm lấn và có những nguy cơ khác về an toàn, có thể ảnh hưởng đến việc mang thai lại, thậm chí dẫn đến vô sinh.Trước thực trạng này, việc can thiệp bằng thuốc phá thai cần được tăng cường để đảm bảo an toàn sinh sản cho nữ giới và nâng cao chất lượng thai kỳ.[5].
1.200 đối tượng nghiên cứu tham gia nghiên cứu này đã từng nạo phá thai nhiều lần, trong đó trên 4 lần chiếm tỷ lệ 9,83%, cho thấy phụ nữ mặc dù nhận thức được sự nguy hiểm của việc nạo phá thai nhưng vẫn chấp nhận rủi ro nhất định, không chú ý cao đến kiến ​​thức tránh thai[6].Qua phân tích độ tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn và việc kết hôn, sinh con của đối tượng nghiên cứu thấy rằng các yếu tố trên có thể gây ra tình trạng nạo phá thai nhiều lần, để giảm tỷ lệ nạo phá thai nhiều lần cần có sự can thiệp của các yếu tố trên cần được tăng cường.[7].Cụ thể: (1) Trong những năm gần đây, độ tuổi phụ nữ nạo phá thai ngày càng trẻ hóa, thậm chí có cả trẻ em gái chưa đủ tuổi nên cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe sinh sản, nâng cao nhận thức của phụ nữ. về sự nguy hiểm của việc nạo phá thai. Trường học có thể thiết lập các khóa học giáo dục và giáo dục sức khỏe vị thành niên[8]. (2) Về tác động nghề nghiệp, tỷ lệ sẩy thai nhiều lần ở phụ nữ lao động tự do, dịch vụ và công nhân cao hơn đáng kể, và nhóm người này dễ bị viêm âm đạo và các bệnh hoa liễu khi khám phụ khoa. .Nguyên nhân chính của hiện tượng này là do nhu cầu của xã hội.Về vấn đề này, chính phủ có thể ban hành các chính sách tương ứng để tăng cường nhận thức về khái niệm chăm sóc trước và sau sinh, từ đó giảm tỷ lệ nạo phá thai nhiều lần.[9]. (3) Phụ nữ đương đại có tuổi trưởng thành sớm và kết hôn muộn nhưng ý thức tránh thai chưa cao, ý thức bảo vệ bản thân và chăm sóc sức khỏe còn kém. trách nhiệm xã hội. Bầu không khí[10].
Tóm lại, có nhiều yếu tố gây ra tình trạng nạo phá thai ở phụ nữ, để giảm tỷ lệ nạo phá thai nhiều lần, cần tăng cường giáo dục sức khỏe sinh sản và công khai, xây dựng các khóa học giáo dục sức khỏe vị thành niên để khuyến khích các biện pháp tránh thai hiệu quả. Thêm máy bán hàng tự động cho thuốc tránh thai và bao cao su.

người giới thiệu
[1]Tao Hualu, Guo Yueqin, Han Qingfeng, và các cộng sự. Hành vi phá thai lặp đi lặp lại của phụ nữ và các yếu tố ảnh hưởng xã hội học[J]Tạp chí Điều dưỡng Quân đội Giải phóng Nhân dân, 2019, 36 (2): 59-62.
[2]Lv Yanping, Liang Qiufeng. Phân tích các đặc điểm nhân khẩu học và các yếu tố ảnh hưởng của việc phá thai nội khoa thất bại ở phụ nữ nông nổi trong độ tuổi sinh đẻ[J]Tạp chí Đại học Đồng Tế (Ấn bản Y khoa), 2018, 39 (5): 110-113.
[3]Pan Xiaoqin, Zhang Su, Huang Meijuan, và cộng sự. Phân tích các yếu tố nhân khẩu học của nạo phá thai nhiều lần nguy cơ cao[J]Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em Trung Quốc, 2015, 30 (36): 122-124.
[4]Xu Shuo, Chen Suwen, Wang Jun, và các cộng sự.[J]. Tạp chí Y học Sinh sản, 2019,28 (11): 28-34.
[5]Pan Yan, Yu Fei. Điều tra về sự lo lắng trước khi phẫu thuật khi phá thai và phân tích các yếu tố ảnh hưởng[J]. Bộ Y tế Sinh sản 2020,29 (10): 1305-1309.
[6]Miao Hongjun, Zhang Wenjun. Phân tích Dự báo Nhân khẩu học của Chính sách "Toàn diện về Hai con"[J]Diễn đàn sông Yangtze, 2016,12 (5): 77-81.
[7]Luo Li, Zhang Jingnan, Luo Juan. Điều tra về phá thai ngoài ý muốn của phụ nữ sau sinh ở quận Pengshan, thành phố Meishan[J]Y học Hải Nam, 2018,29 (9): 1305-1308.
[8]Liu Huan, Liu Weizhen, Yuan Yingchun, và các cộng sự.[J]. Y học đương đại Trung Quốc, 2015,7 (10): 156-158.
[9]Zhou Haihui, Zhu Xiaomiao, Zhou Beilei, và các cộng sự. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng của phá thai liên tục ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ[J]. Y tế dự phòng, 2018, 30 (3): 311-312.
[10]Zhu Changhui. Việc thực hiện và phân tích tác động của các biện pháp tránh thai có thể đảo ngược tác dụng kéo dài sau PAC ở phụ nữ phá thai bằng thuốc[J]Y tế Thủ đô, 2020, 27 (9): 14-15.


Chúc các bạn đọc tin cap nhat ket qua bong da truc tuyen vui vẻ!