bong da tin chuyen nhuong

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 26/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về bong da tin chuyen nhuong

keo ty le bong da

Lei Guangze

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Quận Yuanling Quận Yuanling, Hồ Nam 419600

【Tóm tắt】 Mục tiêu: Tìm hiểu toàn diện các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm và các biện pháp phòng ngừa. Phương pháp: Chọn 44 bệnh nhân nhập viện tại bệnh viện của chúng tôi từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 12 năm 2013 làm đối tượng nghiên cứu, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm và các biện pháp phòng ngừa. Kết quả: Trong nghiên cứu này, tỷ lệ cơ sở kinh doanh phụ gia thực phẩm bất hợp pháp là 27,1%, tỷ lệ điều kiện vệ sinh sản xuất thực phẩm là 34%, tỷ lệ hàng giả, hàng kém chất lượng bị đe dọa là 22% và tỷ lệ tiêu chuẩn chế biến thực phẩm thấp là 15,9%. Kết luận: Phân tích tóm tắt các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm, nắm vững các đặc điểm của kỹ thuật phòng ngừa và vận dụng linh hoạt vào thực tế sẽ giúp giảm thiểu ảnh hưởng của các yếu tố bất lợi và nâng cao an toàn thực phẩm của quần chúng nhân dân.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
Từ khóa an toàn thực phẩm; các yếu tố ảnh hưởng; công nghệ phòng ngừa

An toàn thực phẩm là nhu cầu cơ bản cho sự sống còn của con người và là một chủ đề quan trọng để ổn định quốc gia và phát triển xã hội. Trong những năm gần đây, với sự phát triển của nền kinh tế và nâng cao đời sống, các sự cố về an toàn thực phẩm đã xảy ra thường xuyên, đe dọa lớn đến an toàn thực phẩm công cộng. Do sự phát triển và ứng dụng tài nguyên và môi trường của một số cơ quan ban ngành ở nước ta trong một thời gian dài chưa hợp lý nên vấn đề ô nhiễm môi trường nông nghiệp ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, do chính các doanh nghiệp thực phẩm thiếu trách nhiệm xã hội, tiềm ẩn những nguy cơ của thực phẩm Những hạn chế về tài nguyên, môi trường và các vấn đề an toàn thực phẩm thường xuyên đòi hỏi phải có những biện pháp kịp thời để đảm bảo an toàn thực phẩm công cộng. Bài báo này sẽ phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm, áp dụng nhiều biện pháp cách ly sinh học, tăng mức độ giám sát và tiến hành phân tích toàn diện các công nghệ phòng ngừa.

1 Vật liệu và phương pháp

1.1 Thông tin chung

Đã chọn 44 bệnh nhân nhập viện tại bệnh viện của chúng tôi từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 12 năm 2013 làm đối tượng nghiên cứu, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm và các biện pháp phòng ngừa, thực hiện các kỹ thuật phòng ngừa tác động xấu của các yếu tố an toàn thực phẩm. .

1.2 Phương pháp phân tích

Phân tích thực trạng bệnh nhân nhập viện từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 12 năm 2013 do nguyên nhân an toàn thực phẩm, tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm và các kỹ thuật dự phòng.

1.3 Phương pháp thống kê

Nhập dữ liệu vào phần mềm thống kê spss 17.0 và tiến hành nghiên cứu, phân tích các dữ liệu liên quan, tiêu chuẩn kiểm định là α = 0,05, khi P <0,05 được coi là có ý nghĩa thống kê.

2 kết quả

Trong nghiên cứu này, tỷ lệ hoạt động bất hợp pháp phụ gia thực phẩm là 27,1%, tỷ lệ điều kiện vệ sinh sản xuất thực phẩm là 34%, tỷ lệ đe dọa hàng giả, kém chất lượng là 22% và tỷ lệ tiêu chuẩn chế biến thực phẩm thấp là 15,9 %. Phân tích dữ liệu cụ thể được trình bày trong Bảng 1.

3. Kết luận

3.1 Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm

Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm là một tiêu chuẩn an toàn thực phẩm đặc biệt. Tiêu chuẩn này đề cập đến một tiêu chuẩn tài liệu nhằm đạt được trật tự tốt nhất trong một phạm vi nhất định và thúc đẩy lợi ích xã hội. Do đó, cần phải có các cơ quan liên quan dựa trên công nghệ khoa học và kinh nghiệm tuyệt vời. Phê duyệt, quy định chặt chẽ nguyên tắc sử dụng chung và nhiều lần quy định về thực phẩm.[1].

3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm

(1) Sử dụng trái phép phụ gia thực phẩm.

(2) Điều kiện vệ sinh sản xuất thực phẩm không đạt tiêu chuẩn.

(3) Mối đe dọa của các sản phẩm giả và kém chất lượng.

(4) Tiêu chuẩn hóa chế biến thực phẩm thấp.

3.3 Tìm hiểu các kỹ thuật phòng ngừa hiệu quả để cải thiện an toàn thực phẩm Nhằm vào các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm, để cải thiện an toàn thực phẩm, phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa hiệu quả và tìm hiểu các kỹ thuật phòng ngừa thực tế phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.

Sau đây sẽ khám phá các kỹ thuật phòng ngừa.

3.3.1 Thiết lập hệ thống quản lý thị trường được tiêu chuẩn hóa. Hiện nay, tất cả các loại thực phẩm được phép lưu hành trên thị trường nước ta đều phải mua, có giấy chứng nhận kiểm định, nhãn mác bao bì. Trong năm 2012, bộ y tế Trung Quốc đã tiếp nhận tổng số 174 vụ ngộ độc thực phẩm công khai trên toàn quốc, trong đó có 6.216 vụ ngộ độc và 113 ca tử vong. Thực hiện các dịch vụ chứng nhận thực phẩm và cung cấp các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cho một số cơ sở có nhu cầu lớn về thực phẩm, chẳng hạn như bệnh viện và trường học.

3.3.2 Thiết lập hệ thống an toàn thực phẩm. Hệ thống an toàn thực phẩm là cơ sở quan trọng để đảm bảo an toàn thực phẩm. Về thực trạng công tác đảm bảo thực phẩm, cần thiết lập hệ thống kiểm tra an toàn thực phẩm lành mạnh và thực hiện các công việc khác phù hợp với hệ thống chứng nhận trên thị trường. Căn cứ vào tình hình thực tế, thiết lập một khuôn khổ tổng thể có hệ thống, đầy đủ và khả thi, đồng thời triển khai các nhiệm vụ quản lý khác nhau vào thực tế. Hệ thống tiêu chuẩn và hệ thống kiểm nghiệm phải được coi là hệ thống hỗ trợ kỹ thuật về an toàn thực phẩm để đảm bảo rằng hệ thống quản lý bổ sung cho nhau để đạt được mục tiêu duy trì an toàn thực phẩm.

3.3.3 Thiết lập hệ thống giám sát an toàn thực phẩm. Việc xây dựng hệ thống giám sát an toàn thực phẩm là cơ sở để đảm bảo an toàn thực phẩm, và các bộ phận chuyên môn về an toàn thực phẩm là cần thiết để tiến hành thanh tra thực phẩm trên thực tế. Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ giám sát có liên quan theo quy định của Luật An toàn thực phẩm và đưa ra các mức độ giám sát khác nhau đối với các ngành hàng và các loại thực phẩm khác nhau. Khi cần thiết, một hệ thống pháp luật chặt chẽ sẽ được hình thành để đảm bảo rằng chất lượng thực phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn theo sự hạn chế của hệ thống pháp luật. Thứ hai, có thể thành lập một cơ quan giám sát an toàn thống nhất để thực hiện quản lý thống nhất các bộ phận giám sát với các trách nhiệm giám sát khác nhau nhằm đảm bảo thông tin liên lạc và kết nối lẫn nhau giữa các bộ phận, từ đó cải thiện an toàn thực phẩm.

4. Kết luận

Trước những yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm hiện nay, để đảm bảo chất lượng thực phẩm, cần khắc phục những yếu tố không mong muốn và thiết lập hệ thống quản lý, giám sát lành mạnh. Theo yêu cầu hệ thống quản lý nghiêm ngặt, đảm bảo thông tin không bị chặn của các bộ phận khác nhau, và sau đó đạt được mục đích đảm bảo an toàn thực phẩm.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
người giới thiệu

[1] Wang Fang, Chen Song, Qian Yongzhong. Sự thành lập và phân tích đặc điểm của hệ thống phân tích rủi ro về an toàn thực phẩm ở các nước phát triển[J]Tin tức Chăn nuôi Trung Quốc, 2012 (12): 200-203.

[2] Zhou Yingheng, Huo Liyue. Suy nghĩ kinh tế về chất lượng và an toàn thực phẩm[J]Tạp chí Đại học Nông nghiệp Nam Kinh, 2013 (14): 90-93.

[3] Xu Baiwan, Li Hongyuan. Tác động của sản xuất và lưu thông đối với an toàn thực phẩm và thương mại nông sản[J]Tin tức Chăn nuôi Trung Quốc, 2013 (10): 190-192.

Chúc các bạn đọc tin bong da tin chuyen nhuong vui vẻ!