lich thi dau bong da hôm nay

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 23/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về lich thi dau bong da hôm nay

link bong da hom nay

Wu Nai Jin Zhong Pei Chen Ying và cộng sự

Số phân loại thư viện Trung Quốc: F127

Mã đánh dấu tài liệu: A

ID bài viết: 1000-8772 (2015) 25-0021-03

Giới thiệu

Kinh tế quận đề cập đến trong phạm vi của quận, dựa vào các quận và thị trấn, và phân bổ nguồn lực dựa trên các quận. Sự phát triển kinh tế tổng thể về cơ bản phụ thuộc vào nông nghiệp địa phương, dựa vào nông nghiệp và kinh tế nông thôn và bao gồm các thành phần kinh tế khác. Nền kinh tế khu vực[1]. Kinh tế quận là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc dân và là một bộ phận không thể tách rời của nền sản xuất quốc gia. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 16 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra việc củng cố và phát triển kinh tế quận một cách mạnh mẽ. Phân tích sự khác biệt về kinh tế giữa các quận đóng vai trò rất quan trọng trong việc giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân Đồng thời chênh lệch kinh tế vùng là một hiện tượng kinh tế xã hội phổ biến trong quá trình phát triển kinh tế, đồng thời nó cũng là một trong những cốt lõi của lý thuyết phát triển vùng.Phân tích, nghiên cứu sự khác biệt về kinh tế vùng có ý nghĩa to lớn đối với việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế của vùng, giữ ổn định xã hội, từ đó đề ra các chính sách và biện pháp tương ứng.[2].

1. Tổng quan khu vực và phương pháp nghiên cứu

(1) Tổng quan khu vực

Ninh Đức nằm ở bờ biển phía đông bắc của tỉnh Phúc Kiến và phần phía đông của Phúc Kiến, phía đông giáp Biển Hoa Đông và giáp với biển Đài Loan, phía tây giáp Nam Bình, phía nam giáp thành phố Phúc Châu và phía nam giáp Chiết Giang. phía bắc. Phúc Kiến là gần nhất với "Đồng bằng sông Dương Tử" và Nhật Bản và Hàn Quốc. Diện tích đất là 13.400 km vuông. Thành phố Ninh Đức bao gồm chín quận và các thành phố cấp quận bao gồm quận Giao Thành, thành phố Phúc An, thành phố Fude, quận Gutian, quận Xiapu, quận Zhouning, quận Thọ Ninh, quận Bình Nam và quận Zherong. Tính đến tháng 10 năm 2013, thành phố đã đăng ký dân số 3,403 triệu người. Tổng kinh tế của thành phố Ninh Đức đã phát triển nhanh chóng từ năm 2005 đến năm 2014. Năm 2005, tổng GDP đạt từ 30,904 tỷ nhân dân tệ lên 123,872 tỷ nhân dân tệ vào năm 2014, với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 16,77%; từ góc độ bình quân đầu người, năm 2005 bình quân đầu người GDP là 10.166 Đến năm 2014, GDP bình quân đầu người là 43.617 NDT, tăng 33.451 NDT.

Theo sự phân chia hành chính, Thành phố Ninh Đức được chia thành 9 quận và thành phố: Quận Giao Thành, Thành phố Phúc An, Thành phố Fude, Quận Gutian, Quận Xiapu, Quận Zhouning, Quận Thọ Ninh, Quận Bình Nam và Quận Chiết Dung là đối tượng nghiên cứu.

(2) Phương pháp nghiên cứu

1. Phương pháp phân tích phạm vi

Phạm vi đề cập đến sự khác biệt giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong một tập hợp các giá trị đo được, còn được gọi là sai số phạm vi hoặc khoảng cách đầy đủ, được biểu thị bằng R. Đây là phạm vi thay đổi lớn nhất của giá trị nhãn hiệu và nó là chỉ số đơn giản nhất để đo lường sự thay đổi của nhãn hiệu. Công thức là R = Ymax-Ymin, trong đó Ymax là GDP cao nhất trong số 9 quận và thành phố, và Ymin là GDP thấp nhất trong số 9 quận và thành phố.

2. Chỉ số Theil

Để phản ánh chỉ số chênh lệch cụ thể của các quận và thành phố trong thành phố Ninh Đức, chỉ số Theil được sử dụng để phân tích.Chỉ số Theil là một hệ số mất cân bằng đã được sử dụng rộng rãi, nó thỏa mãn tất cả các điều kiện của nguyên tắc chuyển nhượng Dalton Pigou và sự đồng nhất về dân số và thu nhập.[3]. Công thức là T = ∑ (gi / G) xlog[(gi/G)/(pi/P)]; Trong đó gi là giá trị GDP của tiểu vùng thứ i, pi là giá trị dân số của tiểu vùng thứ i, G là tổng GDP của vùng và P là tổng dân số của vùng.

3. Hệ số biến đổi

Công thức tính hệ số biến thiên (chênh lệch) là:

2. Phân tích sự khác biệt kinh tế khu vực ở thành phố Ninh Đức

(1) Phân tích phạm vi

Qua con số có thể thấy, tất cả các ngành công nghiệp trong khu vực Ninh Đức đều không ngừng phát triển, các chỉ số tuyệt đối về các cấp ngành và tổng sản lượng đều duy trì xu hướng tăng trưởng trong hơn mười năm qua. Trong số đó, tốc độ tăng chênh lệch trong ngành sơ cấp tương đối chậm, ước tính tăng trưởng chỉ số tuyệt đối hàng năm là 13,02%; cũng có thể thấy rằng sự thay đổi biên độ tương đối bằng phẳng trước giai đoạn 2005-2010, và mức tăng trưởng phạm vi tỷ lệ này là 4,89%. Tỷ lệ tăng trưởng chênh lệch là 23,88%. Kể từ năm 2011, "Kế hoạch 5 năm lần thứ mười hai về phát triển nông nghiệp hiện đại ở thành phố Ninh Đức" đã được thực hiện và một loạt chính sách như xây dựng vành đai công nghiệp nông nghiệp đặc trưng và xây dựng một hệ thống công nghiệp hóa nông nghiệp hiện đại đã hiện thực hóa ngành công nghiệp chính ở Ninh Đức. Sự phát triển nhanh chóng của các quận và thành phố. Phạm vi của ngành công nghiệp thứ cấp đã thay đổi nhiều nhất, từ 2,874 tỷ nhân dân tệ năm 2005 lên 16,974 tỷ nhân dân tệ năm 2014, chênh lệch giữa hai ngành là 5,91 lần; những thay đổi đã tăng lên đáng kể kể từ năm 2011 và đóng góp của ngành công nghiệp thứ cấp vào sự phát triển GDP của khu vực là điểm nổi bật nhất, Tỷ trọng của ngành công nghiệp thứ cấp trong GDP khu vực tăng từ 35,33% năm 2005 lên 50,66% năm 2014. Sự gia tăng nhanh chóng của sự khác biệt trong ngành công nghiệp thứ cấp là yếu tố chính dẫn đến sự gia tăng chênh lệch giữa các khu vực ở Ninh Đức. Những thay đổi mạnh mẽ của ngành công nghiệp cấp ba cho thấy một xu hướng tăng trưởng ổn định, với tốc độ tăng chỉ số tuyệt đối hàng năm là 13,65%. Trong đầu tư tài sản cố định (trừ hộ gia đình nông thôn), đầu tư vào công nghiệp sơ cấp tăng 105,9%; đầu tư vào công nghiệp thứ cấp tăng 41,6%, trong đó đầu tư công nghiệp tăng 42,5%; đầu tư vào công nghiệp cấp ba tăng 51,9%.[4]. Mặc dù tăng trưởng đầu tư vào ngành công nghiệp chính lớn hơn so với các ngành công nghiệp khác, nhưng nền tảng GDP nhỏ của nông nghiệp tự nó không thể phản ánh đầy đủ vai trò của nó trong GDP khu vực.

(2) Phân tích hệ số biến đổi

Kết quả tính toán hệ số biến thiên với GDP bình quân đầu người làm trọng tâm tính toán cho thấy có xu hướng giảm rõ rệt từ năm 2005 đến năm 2007, tuy nhiên, hệ số biến thiên từ năm 2009 đến năm 2014 cho thấy xu hướng tăng trưởng đáng kể, từ 0,211428 năm 2009 lên 0,293126 năm 2014. Tốc độ tăng trưởng hàng năm Khoảng 6,82%. Điều này cho thấy với tốc độ tăng trưởng GDP nhanh chóng trong những năm gần đây, GDP bình quân đầu người cũng tiếp tục tăng, và khoảng cách cũng tiếp tục được nới rộng; phân tích sâu hơn cho thấy sự phát triển nhanh chóng của các quận và thành phố phát triển công nghiệp đã dẫn đến gia tăng nhanh chóng khoảng cách với các quận nói chung và chênh lệch về GDP bình quân đầu người. Từ 2,09 lần năm 2005 lên 6,14 lần năm 2014.

(3) Phân tích chỉ số Theil

Chỉ số Theil của thành phố Ninh Đức từ năm 2005 đến năm 2014 (xem bảng trên) được tính toán dựa trên dân số và GDP của 9 quận và thành phố của thành phố Ninh Đức trong tổng dân số của thành phố Ninh Đức và tỷ trọng GDP của thành phố trong năm đó Có thể thấy từ năm 2005 đến năm 2014. Trong năm 2015, sự khác biệt kinh tế khu vực của 9 quận và thành phố ở thành phố Ninh Đức cho thấy một xu hướng tăng trưởng liên tục. Chỉ số Theil của thành phố Ninh Đức năm 2005 là 0,008816, và chỉ số Theil năm 2014 là 0,016587, gấp 1,88 lần năm 2005. Tốc độ tăng trưởng từ năm 2011 đến năm 2012 tăng nhanh từ 0,012427 đến 0,014439, với tốc độ tăng 16,2%. Phân tích sâu hơn cho thấy có hai giai đoạn chỉ số Theil có xu hướng giảm, từ 0,008816 xuống 0,0080082 trong năm 2005-2006, với tốc độ tăng -9,17%; từ năm 2008 đến 2009, từ 0,010282 đến 0,009869, với tốc độ tăng - 4,02%, có thể thấy Việc điều chỉnh chiến lược kinh tế của thành phố Ninh Đức năm 2005 và cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 đã làm giảm sự khác biệt kinh tế giữa các quận và thành phố đối với Ninh Đức, nơi bị chi phối bởi ngành công nghiệp thứ cấp. Nhưng nhìn chung, sự gia tăng chênh lệch kinh tế khu vực là rõ ràng, với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 7,67%.

3. Khuyến nghị chính sách

Trong quá trình tăng trưởng kinh tế và công nghiệp hoá, một vùng sẽ trải qua quá trình mở rộng dần và sau đó giảm dần sự khác biệt về phát triển kinh tế vùng, tức là từ phát triển không cân đối sang phát triển tương đối cân đối.[5]. Cần nhìn nhận rõ thực tế khách quan hiện nay rằng sự khác biệt kinh tế vùng có những lợi ích nhất định đối với sự phát triển của vùng, nhưng chúng cần được kiểm soát trong một phạm vi hợp lý. ở Ninh Đức.

(1) Làm nổi bật các điểm chính và phát triển các cực tăng trưởng của hạt

Quận lỵ là đầu tàu chính của quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa của quận, là vị trí có tiềm năng phát triển nhất cho quá trình đô thị hóa nông thôn và là điểm tựa chiến lược quan trọng để hình thành mô hình hội nhập mới của phát triển kinh tế, xã hội thành thị và nông thôn.[6]. Thành phố Ninh Đức có vị trí địa lý thuận lợi, các quận và thành phố khác nhau phát triển khác nhau, đã hình thành khu vực tăng trưởng công nghiệp do Phúc An đại diện và khu vực tăng trưởng nông nghiệp do Xiapu đại diện; Thành phố Ninh Đức nên thực hiện các ngành công nghiệp khoa học và hợp lý dựa trên tổng thể tình hình phát triển kinh tế của tỉnh Phúc Kiến. Khuyến nghị hình thành một cực tăng trưởng công nghiệp thứ cấp dựa trên Fu'an, thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế và thúc đẩy sự phát triển của các ngành liên quan ở các quận và thành phố khác, đồng thời tăng cường hỗ trợ chính sách cho Fu'an, Fude và những nơi khác, tích cực giới thiệu vốn nước ngoài, và thực hiện chuyển giao ngành công nghiệp thứ cấp, tích cực phát triển công nghiệp; củng cố và nêu bật lợi thế của ngành cơ điện Phù An, mở rộng chuỗi công nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn, và phát triển ra các vùng lân cận.

Thành phố Ninh Đức có khả năng bảo vệ môi trường tốt và ít ô nhiễm, và tích cực thúc đẩy phát triển nông nghiệp do Xiapu Fishery đại diện. Đồng thời tiếp tục duy trì và tăng cường công tác bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng nông sản, thúc đẩy xây dựng và hoàn thiện cơ chế bảo đảm chất lượng nông sản, tích cực tìm hiểu thị trường, mở rộng chuỗi công nghiệp, phát triển nông nghiệp hiện đại, hình thành một cực tăng trưởng kinh tế nông nghiệp mà đại diện là các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao., thu hút lao động nhập cư từ nông thôn trở về, thúc đẩy việc làm của lao động địa phương và thúc đẩy tăng trưởng ổn định của ngành nông nghiệp.

(2) Tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực và tăng sự nhiệt tình

Tích cực lồng ghép vào chiến lược phát triển Vành đai và Con đường quốc gia. Nguồn lực là yếu tố cần thiết cho sự phát triển Ngoài tài nguyên thiên nhiên, các nguồn lực để phát triển kinh tế quận còn bao gồm các nguồn lực xã hội như vốn, công nghệ, thông tin, nhân lực. Tối ưu hóa đầu tư tài chính, tăng cường vai trò chỉ đạo của các chính sách tài chính, tăng cường hỗ trợ cho các tỉnh và thành phố miền núi, cải thiện các công trình cơ sở hạ tầng và cung cấp các điều kiện cần thiết cho phát triển công nghiệp. Các ngành công nghiệp thứ cấp đang phát triển nhanh ở Fu'an và Fude cần tiếp tục được duy trì và khuyến khích, hỗ trợ chính sách cần được tăng cường, quản lý phải được sắp xếp hợp lý hơn nữa và phân quyền, kích hoạt sức sống của các doanh nghiệp và một phiên bản nâng cấp của cơ cấu công nghiệp thứ cấp cần được tạo ra. Thực hiện các chính sách tài khóa chủ động và hiệu quả, thúc đẩy phát triển nông nghiệp hiện đại, tận dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên độc đáo của thành phố Ninh Đức, hướng dẫn và khuyến khích chuyển giao công nghệ nông nghiệp, vốn tư nhân, thông tin, v.v. cho ngành nông nghiệp, từ đó nâng cao sự nhiệt tình cho sự phát triển của các quận nông nghiệp, và mở rộng và củng cố nông nghiệp càng sớm càng tốt Các doanh nghiệp hàng đầu để đạt được sự phát triển nhanh chóng và lành mạnh của ngành nông nghiệp, mở rộng chuỗi ngành nông nghiệp và tăng thu nhập cho nông dân. Từ đó làm giảm sự khác biệt kinh tế khu vực ở một mức độ nhất định.

Huy động đầy đủ tiềm năng phát triển vốn có của các quận và thành phố, xây dựng các chính sách ưu đãi khác nhau, khuyến khích người dân địa phương và người trở về nắm bắt cơ hội của thời đại, hỗ trợ tài chính và thuế cho hoạt động khởi nghiệp và đổi mới hàng loạt. Nâng cao mức lương tối thiểu địa phương một cách phù hợp, thúc đẩy tiêu dùng và sử dụng tiêu dùng để thúc đẩy phát triển.Cải thiện cơ sở hạ tầng thông tin, tích hợp vào làn sóng mới "Internet +", thiết lập mạng truyền thông tin hiện đại và thực hiện mục tiêu quản lý mạng của "Digital Ningde"[7]. Hãy để công chúng được trải nghiệm đầy đủ những tiện ích do Internet mang lại và phát huy hết khả năng chủ quan của họ để xây dựng một nền kinh tế khu vực.

(3) Phát triển các ngành công nghiệp đặc trưng cấp quận

Dựa vào lợi thế vị trí đặc thù, áp dụng mô hình phát triển kinh tế phù hợp với vùng, tích cực đẩy mạnh xây dựng chiến lược mỗi làng một sản phẩm của đất nước, đi sâu phát triển nền văn hóa, nông nghiệp, công nghiệp đặc trưng của vùng. Theo quan điểm hiện tại, ngoại trừ các quận Fu'an, Fude và Jiaocheng đã hình thành một ngành công nghiệp đặc trưng mạnh mẽ nhất định, các quận và thành phố khác đều thiếu các ngành công nghiệp hàng đầu cần thiết và mạnh mẽ để hỗ trợ sự phát triển kinh tế của họ. Một số quận và thành phố vẫn dựa vào nông nghiệp truyền thống để thúc đẩy họ, với lợi ích thấp, chuỗi công nghiệp ngắn và cơ cấu đơn lẻ, điều này cực kỳ bất lợi cho quá trình hiện đại hóa và phát triển kinh tế vùng. Tất cả các quận và thành phố, trên cơ sở phân tích thị trường, kết hợp các nguồn lực độc đáo của khu vực để phát huy hết tiềm năng của chúng, để thúc đẩy sự phát triển của các ngành liên quan. Việc sản xuất nấm ăn và chăn nuôi quy mô lớn ở Gutian, Pingnan, Zhouning và Shouning đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của kinh tế sinh thái miền núi.Vùng ven biển và miền núi phải phát triển mạnh các loại nông sản đặc sản, lương thực xanh nổi tiếng.[8]. Hạt Zherong nên tiếp tục nâng cao vị trí chiến lược của thành phố dược phẩm Haixi. Bảo vệ môi trường là nền tảng, tăng cường đầu tư và tích cực thúc đẩy ảnh hưởng của thành phố dược phẩm ở hạt Zherong để thúc đẩy việc trồng, xem và trải nghiệm dựa trên ngành công nghiệp dược phẩm ., Chế biến và các ngành công nghiệp khác.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
người giới thiệu:

[1]Chí Hải. Nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế quận ở Trung Quốc

Nghiên cứu[D].Changchun: Luận văn Thạc sĩ của Đại học Cát Lâm,

2013

[2]Liu Qi, Li Yang. Sự phát triển kinh tế kém ở các vùng nông thôn của Hà Nam

Bộ đếm X-Sum[J]Tạp chí của Đại học Nông nghiệp Hoa Trung: Xã hội

Science Edition, 2006, (5): 51-55.

[3]Landing Ding, Wei Suqiong, Xiong Xiaogang. Dựa trên Chỉ số Theil

Sự chênh lệch kinh tế khu vực ở tỉnh Phúc Kiến và phân tích nguyên nhân của nó

[J].Journal of Jilin Normal University: Natural Science Edition),

2007, (2): 37-40.

[4]Cục thống kê thành phố Ninh Đức, Cục thống kê quốc gia Ninh Đức

Nhóm Phát triển kinh tế và xã hội quốc gia của thành phố Ninh Đức năm 2013

Bản tin Thống kê Triển lãm[N].Mindong Daily, 2014-03-18

(B03).

[5]Lu Dadao. Lý thuyết và thực tiễn về phát triển khu vực của Trung Quốc

[M]Bắc Kinh: Science Press, 2003: 95-101.

[6]Gu Shengzu, Li Hua, Yi Shance. Thúc đẩy phát triển kinh tế quận

Một số ý tưởng mới cho triển lãm[J]. Các khía cạnh kinh tế, 2010, (2):

34-38.

[7]Lai Yinghui. Các biện pháp đối phó để phát triển kinh tế bền vững của thành phố Ninh Đức

Nghiên cứu[J]Diễn đàn .Fujian · Ấn bản Khoa học Xã hội và Nhân văn,

2007, (5): 116-118.

[8]Sun Tongde, Wu Yan. Kinh tế khu vực của thành phố Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến

Nghiên cứu phát triển phối hợp[J]Tài nguyên và Công nghiệp, 2006, (8):

91-94.

Về tác giả: Wu Naijin (1992-), nam, đến từ Ninh Đức, Phúc Kiến, đại học, tham gia nghiên cứu phát triển vùng nông thôn; Zhong Pei (1993-), nam, đến từ Longyan, Phúc Kiến, đại học, tham gia nghiên cứu phát triển vùng nông thôn; Chen Ying (1994) -), nữ, Zhangzhou, Phúc Kiến, đại học, tham gia nghiên cứu phát triển vùng nông thôn; Lin Dandan (1993-), nữ, đến từ Longyan, Phúc Kiến, đại học, tham gia nghiên cứu tài chính.

(Khoa Kinh tế, Đại học Nông Lâm Phúc Kiến)

(Phụ trách biên tập: Chen Limin)

Chúc các bạn đọc tin lich thi dau bong da hôm nay vui vẻ!