ket qua bong da w

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 23/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về ket qua bong da w

bong da so 7m

Hoa sen vàng

Bệnh viện nhân dân thứ hai của huyện Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Hồ Nam 410129

【Tóm tắt】 Mục tiêu: Nghiên cứu tình hình dùng thuốc của bệnh nhân cao tuổi và ảnh hưởng của can thiệp dược phẩm. Phương pháp: Bệnh viện chúng tôi không thực hiện can thiệp dược phẩm từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 1 năm 2013 với tư cách là nhóm đối chứng, và thực hiện can thiệp dược phẩm từ tháng 2 năm 2013 đến tháng 2 năm 2014 với tư cách là nhóm nghiên cứu. Cả hai nhóm đều chọn ngẫu nhiên 200 bệnh nhân cao tuổi làm đối tượng nghiên cứu. dữ liệu lâm sàng, tóm tắt và phân tích tình hình dùng thuốc, đồng thời so sánh và phân tích các phản ứng có hại của thuốc và tuân thủ thuốc của hai nhóm. Kết quả: Bệnh nhân cao tuổi thường dùng nhiều loại thuốc cùng lúc, chế độ ăn uống không hợp lý, thói quen dùng thuốc sai cách, v.v ...; tỷ lệ phản ứng có hại của thuốc ở nhóm nghiên cứu thấp hơn đáng kể so với nhóm chứng và tuân thủ thuốc cao hơn đáng kể so với có ý nghĩa thống kê (P <0,05). Kết luận: Có nhiều hiểu lầm trong việc dùng thuốc ở bệnh nhân cao tuổi như dùng nhiều thuốc cùng lúc, chế độ ăn uống không hợp lý và thói quen dùng thuốc sai cách.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
Từ khóa Bệnh nhân cao tuổi; Thuốc; Sự can thiệp của dược phẩm; Hiệu quả; Nghiên cứu

Trong những năm gần đây, nền kinh tế trong nước phát triển nhanh chóng, mức sống bình quân đầu người được cải thiện, tuổi thọ bình quân kéo dài đã khiến cho tình trạng già hóa ở Trung Quốc ngày càng nghiêm trọng, bệnh nhân cao tuổi tương ứng cũng tăng dần.Cơ thể người cao tuổi tiếp tục suy giảm, khả năng miễn dịch giảm, rất dễ mắc các bệnh nhiễm trùng, bệnh tật.[1].Do có nhiều loại bệnh ở bệnh nhân cao tuổi và loại thuốc cũng phức tạp nên hầu hết bệnh nhân cao tuổi có nhiều hiểu lầm trong việc kê đơn thuốc, dẫn đến tỷ lệ phản ứng có hại của thuốc cao hơn và tỷ lệ tuân thủ thuốc thấp hơn.[2]. Để cải thiện tình trạng này, cần tăng cường điều tra việc sử dụng thuốc của bệnh nhân cao tuổi và có biện pháp can thiệp bằng dược phẩm. Bệnh viện của chúng tôi đã tiến hành điều tra việc sử dụng thuốc của bệnh nhân cao tuổi và tăng cường can thiệp bằng dược phẩm, và đã đạt được kết quả tốt.

1 Vật liệu và phương pháp

1.1 Thông tin chung

Bệnh viện chúng tôi không thực hiện can thiệp dược từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 1 năm 2013 với tư cách là nhóm đối chứng, và thực hiện can thiệp dược phẩm từ tháng 2 năm 2013 đến tháng 2 năm 2014 với tư cách là nhóm nghiên cứu. Cả hai nhóm đều chọn ngẫu nhiên 200 bệnh nhân cao tuổi làm đối tượng nghiên cứu.

Nhóm nghiên cứu: 109 bệnh nhân nam và 91 bệnh nhân nữ; 62-81 tuổi, trung bình (70,36 ± 1,69) tuổi; 63 trường hợp sử dụng một loại thuốc và 147 trường hợp sử dụng thuốc kết hợp. Nhóm chứng: 112 trường hợp bệnh nhân nam và 88 trường hợp bệnh nhân nữ; từ 60-81 tuổi, trung bình (70,96 ± 1,51) tuổi; 68 trường hợp dùng thuốc đơn lẻ và 142 trường hợp dùng thuốc kết hợp. Không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa hai nhóm bệnh nhân về các thông tin chung như tuổi, giới tính, thuốc đơn / phối hợp (P> 0,05) và chúng có thể so sánh được.

1.2 Phương pháp

Phân tích hồi cứu dữ liệu lâm sàng của hai nhóm bệnh nhân, tóm tắt và phân tích tình hình dùng thuốc, ghi chép các vấn đề về thuốc lâm sàng. Tích cực tăng cường công tác can thiệp dược, nội dung cụ thể bao gồm: Thứ nhất, tăng cường giáo dục cách dùng thuốc an toàn cho người bệnh cao tuổi; thứ hai, tăng cường đào tạo, đánh giá trình độ kiến ​​thức về dược của cán bộ y tế.

1.3 Các chỉ số quan sát

Tóm tắt và phân tích tình hình và các vấn đề về thuốc, và

Dữ liệu liên quan của nghiên cứu này được xử lý bằng phần mềm thống kê spss17.0, số liệu đếm được biểu thị bằng%, và thực hiện kiểm định chi bình phương, và sự khác biệt của P <0,05 được sử dụng làm tiêu chuẩn có ý nghĩa thống kê.

2 kết quả

2.1 Thuốc điều trị

Nghiên cứu này có tổng số 400 bệnh nhân cao tuổi, qua quan sát và phân tích tổng hợp có thể thấy rằng thường gặp phải tình trạng dùng nhiều loại thuốc cùng lúc, chế độ ăn uống không hợp lý và thói quen dùng thuốc sai, trong đó có 147 bệnh nhân ở nhóm nghiên cứu và 142 bệnh nhân trong nhóm chứng được dùng nhiều loại thuốc cùng một lúc, thậm chí có một số ít bệnh nhân dùng cùng lúc từ 5 bài thuốc Đông y trở lên để nâng cao hiệu quả; 81 bệnh nhân không hợp lý. chế độ ăn uống, và nếu chế độ ăn uống không hợp lý trong thời gian dùng thuốc, ăn đồ chua, cay và các thức ăn khác có thể gây phản ứng có hại của thuốc; có 62 trường hợp có thói quen dùng thuốc sai như nuốt thuốc khô, uống thuốc nằm, uống thuốc sau khi tan thuốc, Vân vân.

2.2 Phản ứng có hại của thuốc và tuân thủ

Tỷ lệ phản ứng có hại của thuốc ở nhóm nghiên cứu thấp hơn đáng kể so với nhóm chứng và tuân thủ thuốc cao hơn nhóm chứng có ý nghĩa thống kê. 1 để biết chi tiết.

3 Thảo luận

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu so sánh về việc không thực hiện can thiệp dược phẩm (nhóm chứng) tại bệnh viện của chúng tôi từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 1 năm 2013 và việc thực hiện can thiệp dược phẩm (nhóm nghiên cứu) từ tháng 2 năm 2013 đến tháng 2 năm 2014. Cả hai nhóm đều được chọn ngẫu nhiên từ những người cao tuổi. 200 bệnh nhân được lấy làm đối tượng nghiên cứu, dữ liệu lâm sàng của họ được phân tích hồi cứu, tình hình dùng thuốc được tóm tắt và phân tích, các phản ứng có hại của thuốc và tuân thủ thuốc của hai nhóm được so sánh và phân tích. Kết quả cho thấy bệnh nhân cao tuổi thường dùng nhiều loại thuốc cùng lúc, chế độ ăn uống không hợp lý, thói quen dùng thuốc sai cách ...; tỷ lệ phản ứng có hại của thuốc ở nhóm nghiên cứu thấp hơn đáng kể so với nhóm chứng, và tỷ lệ tuân thủ thuốc thấp hơn đáng kể. cao hơn nhóm chứng, có ý nghĩa thống kê (P <0,05).

Nhìn chung, sau khi tăng cường can thiệp bằng dược phẩm, tỷ lệ phản ứng có hại ở bệnh nhân sẽ giảm đáng kể. bệnh nhân, từ đó thúc đẩy Việc dùng thuốc khoa học và hợp lý hơn, đồng thời đạt được hiệu quả giảm phản ứng có hại, sau khi can thiệp bằng dược phẩm, các phản ứng có hại của thuốc được kiểm soát và đảm bảo hiệu quả điều trị, bệnh nhân sẽ cảm thấy thuốc an toàn. và đáng được tuân thủ. Đồng thời, bệnh nhân vẫn có thể cảm nhận được tầm quan trọng của can thiệp dược phẩm và tầm quan trọng mà nhân viên y tế lâm sàng dành cho họ, để xây dựng mối quan hệ tốt giữa bác sĩ-bệnh nhân và y tá-bệnh nhân và cải thiện việc tuân thủ thuốc của họ[5].

Tóm lại, bệnh nhân cao tuổi có nhiều hiểu lầm khi dùng thuốc như dùng nhiều thuốc cùng lúc, chế độ ăn uống không hợp lý và thói quen dùng thuốc sai thì việc tăng cường can thiệp dược phẩm có thể cải thiện đáng kể phản ứng có hại của thuốc và nâng cao khả năng tuân thủ thuốc là điều đáng học hỏi.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
người giới thiệu

[1] Ma Guohui, Song Fei, Miao Jianwei, v.v. Điều tra về việc sử dụng thuốc ở bệnh nhân cao tuổi và ảnh hưởng của can thiệp dược phẩm[J]Đánh giá và phân tích việc sử dụng ma túy tại các bệnh viện Trung Quốc, 2012,12 (5): 465-467.

[2] Yang Xuquan, Yang Yachao. Điều tra việc sử dụng thuốc ở bệnh nhân cao tuổi và ảnh hưởng của can thiệp dược phẩm[J]Nghiên cứu Y học Trung Quốc và Nước ngoài, 2013, 13 (9): 147.

[3] Zhu Jie. Ảnh hưởng của sự can thiệp của nhà thuốc cộng đồng đối với bệnh nhân cao huyết áp cao tuổi đối với hiệu quả và tuân thủ thuốc[J]Thông tin Y tế, 2014,09 (9): 90-91.

Chúc các bạn đọc tin ket qua bong da w vui vẻ!