bong da so du lieu

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 23/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về bong da so du lieu

truc tiep kq bong da

Yang Wenbin

Số phân loại thư viện Trung Quốc: F127

Mã đánh dấu tài liệu: A

ID bài viết: 1000-8772 (2015) 25-0024-03

1. Phân tích hiện trạng phát triển thương mại và buôn bán ở Quận Gutian

Đầu tiên là tích cực xây dựng và cải thiện môi trường đầu tư. Năm 2012, Quận Gutian bắt đầu lấy công tác thu hút đầu tư làm khâu đột phá và trọng tâm của công tác kinh tế, không chỉ tối ưu hóa hơn nữa môi trường đầu tư thông qua việc triển khai các dịch vụ đại lý theo quy trình “kiểu bảo mẫu” mà còn tích cực chuẩn bị tham gia các hoạt động đầu tư Đông Nam Á và các hoạt động trao đổi kinh tế thương mại Hồng Kông, Macao, Nam Kinh và các hoạt động xúc tiến đầu tư khác, hợp tác với các phòng thương mại nước ngoài và các tổ chức nước ngoài để tham gia công tác xúc tiến đầu tư. Công tác xúc tiến đầu tư của huyện Gutian đã đạt kết quả tốt, có 31 dự án được ký kết với tổng vốn đầu tư là 6,02 tỷ NDT, trong đó có 23 dự án trên 50 triệu NDT với tổng vốn đầu tư là 5,79 tỷ NDT. Một số dự án tốt như Wellcome, Fuda Baxter Enzyme Preparation, và Huaxiangyuan Tea Culture Manor cũng lần lượt được khởi công xây dựng.

Thứ hai là vai trò của tiêu dùng trong việc kích thích tăng trưởng kinh tế đã tăng lên. Với tốc độ phát triển kinh tế liên tục và nhanh chóng của Quận Gutian, thu nhập của người dân thành thị và nông thôn và sức mua tiêu dùng tiếp tục tăng, mức tiêu dùng liên tục được nâng cấp, quy mô thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng. Trong những năm gần đây, tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội của quận duy trì xu hướng tăng, đặc biệt năm 2012, tổng mức bán lẻ tăng trưởng nhanh nhất. Tình hình cụ thể được thể hiện trong Bảng 1. Trong năm 2014, trong số các "nhóm" đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu kích thích phát triển kinh tế, tiêu dùng đóng góp 21,6% vào GDP khu vực của quận, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2,2 điểm phần trăm, xếp hạng Thứ hai, vai trò của tiêu dùng trong việc kích thích tăng trưởng kinh tế ngày càng tăng.

Thứ ba là quy mô lưu thông hàng hóa được mở rộng đáng kể. Quận Gutian phát huy hết lợi thế về địa lý và công nghiệp, tập trung vào việc phát triển các trung tâm thương mại hàng hóa quy mô lớn như nông sản và các sản phẩm phụ, và có thị trường bán buôn nấm ăn lớn nhất ở Phúc Kiến, Trung Quốc. Trong năm 2013, tổng giao dịch bán buôn và bán lẻ của các doanh nghiệp thương mại của quận đã hoàn thành 1,764 tỷ nhân dân tệ. Trong những năm gần đây, doanh số của các loại hình doanh nghiệp thương mại sở hữu đã tăng trên diện rộng và GDP của khu vực cũng tăng đáng kể. Trong số đó, Giá trị gia tăng của bán buôn và bán lẻ lớn hơn nhiều so với giá trị gia tăng của ngành lưu trú và ngành dịch vụ ăn uống, xem Bảng 2 dưới đây.

2. Đặc điểm của sự phát triển thương mại và buôn bán ở Quận Gutian

Đặc điểm phát triển của ngành thương mại ở Quận Gutian chủ yếu thể hiện ở hai khía cạnh sau: sự phát triển nhanh chóng của ngành thương mại đã bắt đầu xuất hiện xu hướng đa dạng hóa. Năm 2014, GDP của quận đạt 13,98571 tỷ nhân dân tệ và tổng mức bán lẻ hàng tiêu dùng đạt 4,35705 tỷ nhân dân tệ, tăng 12,7% so với năm trước. Mặc dù tốc độ tăng đã giảm so với năm trước nhưng tổng mức bán lẻ đã được gia tăng. Chính phủ đang gặp khó khăn lớn trong việc quản lý ngành thương mại và thương mại. Trong số các hộ gia đình tự kinh doanh ở Quận Gutian, nhiều nhân viên hầu hết hoạt động không có giấy phép, điều này mang lại thách thức và khó khăn lớn cho công tác quản lý của chính quyền. Do thiếu kinh nghiệm quản lý hiện đại cần thiết, các mục tiêu phát triển, bố cục không gian, hệ thống chức năng, v.v. của ngành thương mại Quận Gutian vẫn đang trong quá trình thăm dò khó khăn.

3. Xu hướng phát triển của thương mại và buôn bán ở Quận Gutian

(1) Mức độ thị trường hóa thấp

Hiện tại, chức năng bức xạ của chợ chuyên nghiệp bán buôn ở Quận Gutian còn yếu, và các hình thức thương mại truyền thống chiếm vị trí chủ đạo, ảnh hưởng trực tiếp đến việc hình thành các trung tâm thương mại trong khu vực. Mặc dù số lượng khách hàng giao dịch thương mại điện tử trực tuyến và tổng lượng giao dịch trực tuyến không ngừng tăng lên qua từng năm nhưng tốc độ tăng trưởng lại có xu hướng giảm. Mặc dù các cửa hàng thương mại đô thị ở Quận Gutian đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, nhưng sự phân bố của các cửa hàng thương mại đã thành lập là rất không đồng đều.

(2) Mô hình kinh doanh không hợp lý

Sự phát triển thương mại của Quận Gutian chủ yếu là hoạt động hàng hóa nhỏ lẻ. Các doanh nghiệp thường đứng đầu trong chuỗi ngành hàng, đối mặt trực tiếp với người tiêu dùng và có phạm vi kinh doanh duy nhất. Hầu hết các ngành bán buôn và bán lẻ đều áp dụng mô hình kinh doanh gia đình, với sự bất hợp lý cơ cấu kinh doanh và loại hình kinh doanh còn hạn chế, công ty chưa tạo dựng được lợi thế thương hiệu riêng, khả năng cạnh tranh thương hiệu chưa mạnh.

(3) Mức độ tư vấn quản lý và dịch vụ cộng đồng thấp

Hiện tại, việc xây dựng thông tin hóa của Quận Gutian tương đối yếu, sự phát triển của thương mại điện tử tương đối chậm, quy mô giao dịch trực tuyến không lớn và tỷ trọng của ngành dịch vụ dân cư còn nhỏ và số lượng cửa hàng tiện lợi đại diện xu hướng tương lai của các chuỗi chuỗi cộng đồng thậm chí còn hạn chế hơn. Sự tụt hậu trong khía cạnh này có ảnh hưởng trực tiếp đến thương mại bán buôn và kinh doanh bán lẻ ở Quận Gutian.

(4) Định dạng và lĩnh vực kinh doanh đơn lẻ

Đánh giá từ cơ cấu kinh doanh hiện tại của Quận Gutian, nó được phản ánh rõ ràng ở tỷ lệ lớn các cửa hàng tạp hóa và thiết yếu hàng ngày truyền thống, đặc biệt là thực phẩm, đồ uống và các sản phẩm thuốc lá. Ngoài ra, việc phát triển các hình thức kinh doanh mới ở Quận Gutian tương đối chậm, chẳng hạn như cửa hàng giảm giá, cửa hàng hàng hiệu, trung tâm mua sắm, bán hàng ngoài cửa hàng, mua sắm điện tử và một số cửa hàng đặc biệt như hiệu thuốc lớn, đồ thể thao, đồ chơi, và đồ dùng vệ sinh, quy mô phát triển còn rất lớn, hạn chế.

4. Các biện pháp cụ thể để cải thiện sự phát triển của thương mại và buôn bán ở Quận Gutian

(1) Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện quy trình thị trường hóa

Thứ nhất, tập trung hình thành thị trường chuyên nghiệp, thúc đẩy các doanh nghiệp hàng đầu, tích cực xúc tiến đầu tư, từng bước xúc tiến xây dựng các trung tâm thương mại thị trấn và các cửa hàng tiện ích cấp làng nghề. Thứ hai, Chính phủ cần tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết lập cơ chế thị trường lành mạnh, tích cực cải thiện môi trường thị trường, trong xây dựng đô thị cần quy hoạch hợp lý các cửa hàng thương mại, kết hợp bố trí các cửa hàng thương mại với quy hoạch tổng thể của chính thành phố, và tập trung vào sự phát triển theo chiều sâu của các vòng thương mại quy mô lớn và sự thay đổi Với các cửa hàng thương mại nhỏ, phân tán, hỗn loạn và cấp thấp, hãy phát triển các ngành công nghiệp đặc trưng, ​​thực hiện các dịch vụ tiếp thị và sản xuất một cửa, và tích cực thúc đẩy sự phát triển của thương mại thương mại điện tử.

(2) Mô hình kinh doanh đã phát triển từ mở rộng sang "mua sắm một cửa"

“Mua sắm một lần” là cung cấp cho khách hàng nhiều sự lựa chọn hơn bằng cách tăng số lượng chủng loại sản phẩm, để hiện thực hóa mong muốn mua của khách hàng.Khi người tiêu dùng đi mua sắm thì luôn có một phần thời gian dành cho việc đi đường, nếu thời gian của người tiêu dùng ở nơi mua sắm có thể kéo dài thì phạm vi ảnh hưởng của địa điểm mua sắm sẽ tăng lên. hàng hóa được đặt trên đường. Có thể thu hút hiệu quả nhiều người tiêu dùng hơn ở cùng một nơi[3]. Nếu ngành thương mại của Quận Gutian muốn phát triển hơn nữa thì phải bắt đầu chuyển đổi từ mô hình kinh doanh rộng rãi sang mô hình kinh doanh tinh tế, xúc tiến thành lập một số doanh nghiệp lớn và vừa như siêu thị quy mô lớn, trung tâm mua sắm. , cửa hàng bách hóa, nhà hàng và cải tiến hiện đại hóa. Làm phong phú thêm chủng loại sản phẩm để thu hút và kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng, đồng thời mở rộng và kích thích nhu cầu của người tiêu dùng.

(3) Tăng cường độ thông tin hóa về quản lý và dịch vụ cộng đồng

Thế giới ngày nay đang dần bước vào thời đại thông tin. Trong khi phát triển mạnh mẽ các cơ sở kinh doanh theo chuỗi, nền kinh tế đặc trưng và không ngừng cải thiện các chức năng dịch vụ, chúng ta cũng nên cống hiến hết mình cho sự phát triển của ngành công nghiệp thông tin, hiện thực hóa việc thiết lập các hệ thống truyền thông tin tự động và hệ thống quản lý, đồng thời thúc đẩy sự phát triển và sử dụng hệ thống thông tin .

(4) Các hình thức và lĩnh vực kinh doanh đã phát triển từ đơn lẻ sang đa dạng hóa

Các doanh nghiệp thương mại và thương mại của Quận Gutian nên mở rộng mạng lưới kinh doanh của họ, tập trung vào việc trau dồi các điểm tăng trưởng mới, thay đổi trạng thái kinh doanh đơn lẻ, phát triển đa dạng hóa và mở rộng phạm vi lĩnh vực kinh doanh, chẳng hạn như mở rộng sang dịch vụ ăn uống và giải trí, cửa hàng bách hóa, hoạt động chuỗi, hội nghị và triển lãm, vv Sự phát triển của thương mại và thương mại, quản lý tài sản, công nghiệp điện tử, y học, bất động sản và thương mại xuất nhập khẩu chủ yếu dựa trên thương mại và bán lẻ, và nhiều hình thức như siêu thị kho hàng và siêu thị tiện lợi cùng tồn tại. Ngoài ra, tăng cường giới thiệu Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan và các nguồn đầu tư nước ngoài khác để thúc đẩy sự phát triển đa dạng của ngành kinh doanh.

Kết luận

Ngành thương mại và thương mại là một bộ phận quan trọng của ngành công nghiệp dịch vụ hiện đại, sự phát triển của nó đã góp phần quan trọng trong việc thu hút việc làm, ổn định thị trường và mở rộng nhu cầu trong nước. Quy trình đòi hỏi nghiêm túc Phân tích hiện trạng, tìm ra những tồn tại, nghiên cứu các biện pháp đối phó tương ứng để thúc đẩy nâng cao quy mô và trình độ của ngành thương mại.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
người giới thiệu:

[1]Hu Hongtao. Các sản phẩm lưu thông thương mại của quận Ninh Hương trong bối cảnh đô thị hóa mới

Nghiên cứu phát triển ngành[D]Đại học Sư phạm Hồ Nam, 2014.

[2]Mu Yidong. Nghiên cứu về các biện pháp đối phó phát triển của Logistics thương mại hiện đại ở quận Jinniu

[D]Đại học Giao thông Nam Tây, 2013.

Về tác giả: Yang Wenbin (1969-), nam, quê ở Gutian, Phúc Kiến, đại học, trung cấp thống kê. Hướng nghiên cứu: Thống kê tổng hợp.

(Nhóm Nghiên cứu Nông nghiệp, Cục Thống kê huyện Gutian, tỉnh Phúc Kiến)

(Phụ trách biên tập: Wang Lanshuang)

Chúc các bạn đọc tin bong da so du lieu vui vẻ!