lich thi dau bong da.com

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 22/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về lich thi dau bong da.com

ket qua ty so bong da truc tuyen

Yang Yanqing Zhang Guiping

Taizhou Central Hospital, Zhejiang Province, Taizhou City, Zhejiang Province 318000

【Tóm tắt】 Mục tiêu: Thảo luận về kinh nghiệm điều dưỡng lâm sàng và kinh nghiệm cấp cứu đa chấn thương nặng. Phương pháp: 100 bệnh nhân đa chấn thương nặng nhập viện chúng tôi từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2014 được chọn làm đối tượng nghiên cứu, các bệnh nhân được chia ngẫu nhiên thành nhóm chứng và nhóm thực nghiệm trên cơ sở các biện pháp điều dưỡng thông thường, các biện pháp can thiệp điều dưỡng. được thực hiện để phân tích tỷ lệ cứu thành công, tỷ lệ tử vong và tỷ lệ suy nội tạng của hai nhóm bệnh nhân. Kết quả: Tỷ lệ cứu thành công của nhóm TN cao hơn nhóm ĐC, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p <0,05); tỷ lệ tử vong và suy tạng của nhóm TN thấp hơn có ý nghĩa thống kê. nhóm chứng, và sự khác biệt là có ý nghĩa, với thống kê Ý nghĩa học thuật (p <0,05). Kết luận: Việc thực hiện các biện pháp can thiệp của điều dưỡng có lợi là giảm tỷ lệ tử vong của bệnh nhân đa chấn thương nặng và tăng tỷ lệ cấp cứu thành công.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
Từ khóa đa chấn thương nặng; điều dưỡng can thiệp; sơ cứu

Với sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc, ngành giao thông vận tải cho thấy sự phát triển nhanh chóng, và tỷ lệ mắc đa chấn thương cũng có xu hướng ngày càng gia tăng.Đa chấn thương có đặc điểm là tổn thương diễn biến nhanh, bệnh nặng dẫn đến rối loạn sinh lý và nhiễm trùng cho người bệnh, chậm phát bệnh dễ dẫn đến tử vong cho người bệnh.[1]. Để giảm tỷ lệ tử vong của bệnh nhân đa chấn thương nặng, bệnh viện chúng tôi xin đặc biệt thảo luận về kinh nghiệm điều dưỡng lâm sàng và kinh nghiệm điều trị cấp cứu đa chấn thương nặng, báo cáo như sau.

1 Vật liệu và phương pháp

1.1 Thông tin chung

Tổng số 100 bệnh nhân đa chấn thương nặng từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2014 được chọn làm đối tượng nghiên cứu, các bệnh nhân được chia ngẫu nhiên thành nhóm chứng và nhóm thực nghiệm, mỗi nhóm 50 trường hợp.

Bệnh nhân nhóm chứng: 20 nữ và 30 nam, tuổi từ 8 đến 70, tuổi trung bình là (42,28 ± 2,25) tuổi.

Bệnh nhân trong nhóm thực nghiệm: 22 nữ và 28 nam, tuổi từ 7 đến 71 tuổi, tuổi trung bình là (42,35 ± 2,53) tuổi.

Trong đó, 56 trường hợp là tai nạn ô tô, 20 trường hợp bị ngã và 24 trường hợp bị thương do đập phá. Các bộ phận bị thương của bệnh nhân chủ yếu bao gồm: chấn thương đầu, chấn thương bụng, chấn thương cột sống, v.v.

So sánh số liệu chung của hai nhóm bệnh nhân đa chấn thương nặng, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (P <0,05), hai nhóm có sự so sánh tốt.

1.2 Phương pháp điều trị

Bệnh nhân đa chấn thương nặng được điều dưỡng chăm sóc theo chỉ định của bác sĩ, bệnh nhân đa chấn thương nặng được điều dưỡng điều trị bằng các biện pháp can thiệp.

Các biện pháp điều dưỡng đối với bệnh nhân nhóm chứng: Điều dưỡng bệnh nhân theo chỉ định của bác sĩ, theo dõi huyết áp, hô hấp, điện tâm đồ… của bệnh nhân và quan sát các dấu hiệu sống của bệnh nhân.

Các biện pháp điều dưỡng đối với bệnh nhân trong nhóm thí nghiệm: ①Để cứu sống bệnh nhân, nhân viên y tế phải có kỹ thuật sơ cấp cứu lành nghề và phản ứng nhạy bén. Đối với những bệnh nhân bị chấn thương nặng, mất máu nhiều, điều dưỡng viên nên truyền máu kịp thời để bổ sung kịp thời lượng máu cho bệnh nhân. Các y tá kiểm tra đường thở của bệnh nhân kịp thời để tránh dị vật cản trở đường thở và khiến bệnh nhân ngạt thở. Nếu bệnh nhân kích động và bồn chồn, bệnh nhân sẽ được đặt nội khí quản để tránh bệnh nhân khó thở và ngạt thở. ② Vì bệnh nhân nặng không thể giao tiếp trực tiếp với bệnh nhân nên có thể giao tiếp với bệnh nhân thông qua ngôn ngữ cơ thể để đánh lạc hướng sự chú ý của bệnh nhân, giảm bớt đau đớn cho bệnh nhân và ổn định tâm trạng của bệnh nhân thông qua việc sử dụng kỹ thuật lành nghề.

1.3 Xử lý thống kê

Sử dụng phần mềm spss18.0 để thực hiện xử lý thống kê dữ liệu thu được từ hai nhóm bệnh nhân đa chấn thương nặng. Tỷ lệ và tỷ lệ tử vong của hai nhóm bệnh nhân đa chấn thương nặng Có sự khác biệt về tỷ lệ suy tạng, có ý nghĩa thống kê.

2 kết quả

Qua số liệu có thể thấy tỷ lệ cấp cứu thành công của bệnh nhân nhóm chứng là 46,00% và tỷ lệ cấp cứu thành công của bệnh nhân nhóm thực nghiệm là 76,00%, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05); tỷ lệ tử vong của bệnh nhân ở lô đối chứng là 26,00%, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân ở lô thực nghiệm là 10,00%, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05); tỷ lệ suy cơ quan ở nhóm đối chứng là 28,00 % và tỷ lệ suy cơ quan ở nhóm thí nghiệm là 14,00%, là sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05), kết quả cụ thể được trình bày trong bảng 1.

3 Thảo luận

Bệnh đa bệnh nặng có đặc điểm là tổn thương nặng, phẫu thuật phức tạp, dễ bị nhiễm trùng, tỷ lệ tử vong cao, gây tổn thương nặng nề về thể chất và tâm lý cho người bệnh.[2].

Đối với những bệnh nhân mắc nhiều bệnh nặng, chúng ta không chỉ nên giới hạn ở việc chăm sóc thông thường và các biện pháp khác mà còn phải chú ý đến tâm lý của bệnh nhân. Tâm trạng tốt là chìa khóa để nâng cao tỷ lệ cấp cứu thành công.[3].

Thông qua sự can thiệp của điều dưỡng đối với bệnh nhân, cảm xúc của bệnh nhân có thể được ổn định một cách hiệu quả. Giao tiếp bằng thể chất với những bệnh nhân có ý thức để đánh lạc hướng bệnh nhân và giảm bớt đau khổ cho họ.Thông qua kỹ thuật sơ cấp cứu lành nghề của nhân viên y tế có thể nâng cao lòng tin của bệnh nhân, tâm trạng xấu của bệnh nhân được ổn định, giảm tỷ lệ tử vong và suy tạng một cách hiệu quả.[4].

Trong nghiên cứu này, tỷ lệ cứu sống thành công của bệnh nhân trong nhóm TN cao hơn đáng kể so với nhóm ĐC, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p <0,05); tỷ lệ tử vong và suy tạng của nhóm TN là có ý nghĩa thống kê. thấp hơn nhóm chứng, có ý nghĩa thống kê (p <0,05).

Tóm lại, việc thực hiện các biện pháp can thiệp của điều dưỡng có lợi là giảm tỷ lệ tử vong và suy tạng của bệnh nhân đa chấn thương nặng, nâng cao tỷ lệ cấp cứu thành công.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
người giới thiệu

[1] Gao Lihong, Ban Xiaojing, Zhang Juan, v.v. Hợp tác sơ cứu và kinh nghiệm điều dưỡng lâm sàng cho bệnh nhân đa chấn thương nặng[J]. Y học thực hành Trung Quốc, 2013, 8 (9): 214-215.

[2] Liang Yinglian. Có kinh nghiệm điều dưỡng sơ cứu đa chấn thương nặng[J]Nghiên cứu Y học Trung Quốc và Nước ngoài, 2010,08 (17): 111-112.

[3] Zhang Xiaoxia. Hiệu quả ứng dụng của sơ cứu và điều dưỡng lập trình cho bệnh nhân đa chấn thương nặng[J]Tiến sĩ Trung Quốc hiện đại, 2012,50 (16): 107-108,110.

[4] Zhan Lihong, Sun Qunzhou. Kinh nghiệm điều dưỡng cấp cứu 36 bệnh nhân đa chấn thương nặng[J]Tạp chí Bệnh thần kinh thực hành Trung Quốc, 2011,14 (10): 69-70.

Chúc các bạn đọc tin lich thi dau bong da.com vui vẻ!