ti le bong da wap

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 21/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về ti le bong da wap

bong da chelsea

Yan Hui

Trung tâm Khoa học và Giáo dục Mỏ Dongqu, Thành phố Gujiao, Tỉnh Sơn Tây, Gujiao, Sơn Tây 030200

Tóm tắt Tài nguyên than là loại năng lượng chủ yếu dùng một lần ở nước ta, có vai trò then chốt đối với sự phát triển của nền kinh tế nước ta. Với sự điều chỉnh cơ cấu công nghiệp và yêu cầu ngày càng cao của xã hội về bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng, mô hình sản xuất hiện có của các doanh nghiệp khai thác than đã không thể đáp ứng được nhu cầu của xã hội. hiệu quả của doanh nghiệp và phát triển sản xuất sạch hơn là xu hướng tất yếu để phát triển doanh nghiệp.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
Từ khóa doanh nghiệp khai thác than; đầu tư công nghệ; hiệu quả

Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường hiện đại, chìa khóa để doanh nghiệp chiến thắng trong cạnh tranh thị trường khốc liệt đã từng bước phát triển thành trình độ công nghệ sản xuất tiên tiến, khả năng đổi mới và ứng dụng của doanh nghiệp. Do đó, việc tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và phát triển trở nên quan trọng chỉ số đánh giá chất lượng doanh nghiệp và tiềm năng phát triển. Than là nguồn năng lượng chính của Trung Quốc, chiếm hơn 70% năng lượng sơ cấp sản xuất và tiêu thụ, nhưng hiệu suất sử dụng tương đối thấp, sản xuất than thải ra quá nhiều ô nhiễm, chi phí sản xuất cao. Ngoài ra, kho chứa tài nguyên than của Trung Quốc điều kiện phức tạp và mức độ sản xuất than sạch tương đối thấp, gánh nặng về môi trường thấp cũng đã gây ra sự bất mãn trong xã hội.

1 Hiện trạng nghiên cứu và phát triển công nghệ của các doanh nghiệp than ở Trung Quốc

Trước hết, để hỗ trợ và khuyến khích đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, nhà nước đã ban hành "Biện pháp hành chính để khấu trừ trước thuế chi phí nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp" vào năm 2008, ngược lại với "Hướng dẫn ưu tiên phát triển cao Các lĩnh vực trọng điểm về công nghiệp hóa công nghệ "ban hành năm 2007 và những lĩnh vực ban hành năm 2008." Các biện pháp hành chính để công nhận doanh nghiệp công nghệ cao "thực hiện giảm và miễn thuế đối với đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp và pháp nhân đáp ứng điều kiện. Về chính sách, định hướng ngành, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ hiện đại hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thứ hai, về sản xuất và xây dựng mỏ than, địa chấn ba chiều, công nghệ hình ảnh 3D, công nghệ thăm dò sóng điện từ, công nghệ đào hầm cơ giới hóa hoàn toàn một lần, công nghệ hỗ trợ lưới bu lông, bộ nghiên cứu thiết bị khai thác được cơ giới hóa hoàn toàn hiệu quả cao. và phát triển, nghiên cứu phát triển các thiết bị tiên tiến phụ trợ cho các mỏ than, Tạo cơ sở vững chắc cho việc nâng cấp công nghệ của ngành than.

Cuối cùng, Trung Quốc vẫn đang trong quá trình khai thác xanh ít thiệt hại và cải tạo sinh thái, xây dựng thông tin mỏ than, khai thác an toàn và hiệu quả, phối hợp phát triển khí mêtan và than đá, dự báo và phòng ngừa thiên tai động lực than đá, cải thiện chất lượng chế biến than, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải và sử dụng toàn diện các nguồn tài nguyên Những kết quả to lớn đã đạt được ở các khía cạnh khác, đã thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp than của Trung Quốc.

2 Hiệu quả đầu tư khoa học và công nghệ của doanh nghiệp khai thác than

Hiệu quả là tỷ lệ giữa đầu ra và đầu vào, khi tỷ số giữa hai yếu tố này đạt đến mức tối đa thì hiệu quả là cao nhất. Đối với các doanh nghiệp khai thác than, việc đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ là bảo đảm quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường và thúc đẩy lợi ích kinh tế của doanh nghiệp.

3 Lựa chọn phương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư khoa học và công nghệ trong doanh nghiệp khai thác than

Việc đánh giá hiệu quả đầu tư khoa học và công nghệ trong các doanh nghiệp khai thác than bao gồm nhiều khía cạnh như tính hợp lý của việc sử dụng nhân lực và nguồn lực tài chính, hiệu quả của công tác quản lý. để có được một kết quả đánh giá khoa học và đáng tin cậy. Hiện nay, các phương pháp được sử dụng để đánh giá hiệu quả đầu tư khoa học và công nghệ chủ yếu bao gồm phương pháp chỉ số nhân tố đơn lẻ, phương pháp hàm sản xuất Cobb-Douglas và phương pháp phân tích bao bì dữ liệu.

4 Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả đầu tư khoa học và công nghệ trong các doanh nghiệp khai thác than

Việc đánh giá hiệu quả đầu tư khoa học và công nghệ trong các doanh nghiệp khai thác than cần được thực hiện theo cả chiều ngang và chiều dọc để phát hiện chính xác quy luật hiệu quả đầu tư khoa học và công nghệ trong các doanh nghiệp khai thác than. Khi xây dựng hệ thống đánh giá, các chỉ số cần được xác định theo các nguyên tắc sau: tính sẵn có của dữ liệu, tính toàn diện và khả năng hoạt động. Theo hướng dẫn của các nguyên tắc trên, các chỉ số hệ thống đánh giá sau đây được xây dựng, như thể hiện trong Bảng 1.

5 Đánh giá hiệu quả đầu tư khoa học và công nghệ tại các doanh nghiệp khai thác than

Lấy một số doanh nghiệp khai thác than của Tập đoàn Điện lực Than Tây Sơn ở tỉnh Sơn Tây làm ví dụ, số liệu đầu vào và đầu ra cụ thể được thể hiện trong Bảng 2.

So sánh dữ liệu trong Bảng 2, có thể thu được các quy tắc sau:

Thứ nhất, lượng than đầu ra không thể phản ánh trực tiếp hiệu quả của đầu vào công nghệ. Ví dụ, trong (1) và trong dữ liệu, (2) tổng lượng than chỉ là 3,2 triệu tấn, thấp hơn so với 3,95 triệu tấn trong (1), nhưng lợi nhuận ròng của nó cao tới 125 triệu nhân dân tệ. . Cao hơn nhiều so với (1).

Thứ hai, về tổng thể, khi cán bộ kỹ thuật và kỹ sư chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng số hoạt động khoa học và công nghệ thì lợi nhuận ròng của công ty càng cao. Nó có thể được chứng minh bằng dữ liệu của (2), (3) và (5). Thứ ba, hiệu quả đầu tư cho khoa học và công nghệ tuy khác nhau nhưng có mức độ tác động kéo khác nhau đến sự phát triển của doanh nghiệp. (1) - (5) Có thể chứng minh được điều đó.

6 Môi trường xã hội

Nỗ lực tạo môi trường xã hội thuận lợi cho đầu tư khoa học và công nghệ vào nghiên cứu và phát triển, tạo bầu không khí học thuật coi trọng khoa học và công nghệ, tôn trọng nhân tài khoa học và công nghệ; thiết lập cơ chế thị trường chuyển giao công nghệ hiệu quả, đẩy nhanh tốc độ phát triển khoa học và ứng dụng công nghệ.

7 Công ty

Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và phát triển công nghệ là kênh duy nhất để doanh nghiệp nâng cấp công nghệ, nâng cao trình độ hiện đại hóa. Các doanh nghiệp cần tận dụng triệt để các chính sách miễn giảm thuế của đất nước đối với đầu vào công nghệ, phấn đấu nâng cao trình độ công nghệ, hiểu thấu đáo tâm huyết của đầu vào công nghệ. Tăng cường hợp tác với các ngành và các đơn vị nghiên cứu khoa học, tích cực trau dồi, nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học của doanh nghiệp, hình thành hệ thống nghiên cứu khoa học tốt.

8 Tóm tắt

Than là nguồn cung cấp năng lượng chính ở nước ta, tình hình sản xuất hiện nay không đáp ứng được nhu cầu thị trường, các doanh nghiệp than có chi phí cao, tiêu thụ nhiều năng lượng làm tăng gánh nặng cho môi trường. các chất ô nhiễm cũng là vấn đề mà các doanh nghiệp khai thác than phải đối mặt. Lời giải của những vấn đề này chỉ có thể dựa vào sự tiến bộ của khoa học và công nghệ. Vì vậy, các doanh nghiệp khai thác than đẩy mạnh tốc độ nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả đầu tư khoa học công nghệ là cách giải quyết hiệu quả những khó khăn trong phát triển doanh nghiệp.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
người giới thiệu

[1]Niu Miaomiao. Nghiên cứu về hiệu quả sinh thái của ngành công nghiệp than của Trung Quốc[D]Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc, 2012.

[2]Zhao Xin. Nghiên cứu hiệu quả đầu tư khoa học và công nghệ trong các doanh nghiệp than[D]Đại học Kỹ thuật Hà Bắc, 2012.

[3]Zhang Xi, Zhao Guohao. Nghiên cứu về mối tương quan giữa đầu vào và đầu ra của khoa học và công nghệ của các doanh nghiệp than quy mô vừa và lớn của Trung Quốc[J]Nghiên cứu Khoa học và Quản lý Công nghệ, 2012, 23: 52-58.

Chúc các bạn đọc tin ti le bong da wap vui vẻ!