nhan dinh ty so bong da hom nay

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 21/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về nhan dinh ty so bong da hom nay

ti so bong da truc tuyen 7m

Li Gang

Công ty than Sima, Lu'an Group, Changzhi, Shanxi 047100

Tóm tắt Với ​​sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường than nguyên liệu toàn cầu, thị trường than hiện tại của Trung Quốc đã kết thúc thời kỳ hoàng kim, do giá than giảm mạnh nên lợi nhuận của hầu hết các công ty than ở Trung Quốc đều giảm, thậm chí một số công ty còn thua lỗ nghiêm trọng . Trước thực trạng này, đòi hỏi các doanh nghiệp than Trung Quốc phải cải tiến phương thức quản lý và kiểm soát giá thành sản xuất than trong phạm vi hợp lý. Do phần chính của chi phí sản xuất than là chi phí nguyên liệu than nên các công ty than nên cải thiện việc kiểm soát chi phí đối với nguyên liệu than đồng thời đảm bảo sản xuất các sản phẩm than diễn ra suôn sẻ. Chỉ bằng cách này, các công ty than của Trung Quốc mới có thể nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh của mình trong thị trường toàn cầu.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
Từ khóa: hạn ngạch; kiểm soát chi phí nguyên liệu than; doanh nghiệp khai thác than

Hạn ngạch là việc xác lập trước tiêu chuẩn nguồn lực xã hội tiêu thụ các sản phẩm đủ tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất thông qua tổ chức lao động được tiêu chuẩn hóa và sử dụng vật liệu cơ khí được tiêu chuẩn hóa, nhằm bảo đảm vững chắc cho chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Hệ thống hạn ngạch chủ yếu phản ánh trình độ sản xuất xã hội trong một khoảng thời gian, dựa vào sản lượng này để đưa vào quy trình sản xuất của các mỏ than của Trung Quốc. Thông qua việc tìm hiểu phương pháp kiểm soát của hệ thống hạn ngạch, bài viết này tìm hiểu một số vấn đề trong hệ thống hạn ngạch của các doanh nghiệp khai thác than ở nước ta, tìm ra giải pháp tương ứng cho những vấn đề này, thiết lập một hệ thống hạn ngạch mỏ than hoàn thiện và chuẩn hóa, có tính đến bất các yếu tố có thể ảnh hưởng đến hệ thống hạn ngạch, Do đó thiết lập một hệ thống tiêu chuẩn hạn ngạch mỏ than năng động hơn và tinh chế hơn.

1 Khái niệm về quản lý hạn ngạch khai thác mỏ than

Hạn ngạch là việc thiết lập các tiêu chuẩn về tiêu dùng cuối cùng của các nguồn lực xã hội đối với các sản phẩm đủ tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất trước thông qua tổ chức lao động được tiêu chuẩn hóa và sử dụng vật liệu cơ khí được tiêu chuẩn hóa nhằm bảo vệ chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Hệ thống hạn ngạch chủ yếu phản ánh trình độ sản xuất xã hội trong một khoảng thời gian, dựa vào sản lượng này để đưa vào quy trình sản xuất của các mỏ than của Trung Quốc.

2 Các vấn đề của các doanh nghiệp khai thác than trong việc thiết lập hạn ngạch

2.1 Có những lỗ hổng trong hệ thống hạn ngạch

Do công nghệ khai thác than ở nước ta ngày càng hoàn thiện nên phương thức quản lý của các doanh nghiệp khai thác than cũng chuyển từ quản lý bao quát sang quản lý chuyên sâu, phương thức tiêu chuẩn hạn ngạch của các doanh nghiệp khai thác than ở nước ta không còn phù hợp với sản xuất của các doanh nghiệp khai thác than. Theo khảo sát, hệ thống hạn ngạch do các doanh nghiệp khai thác than ở Trung Quốc xây dựng hiện nay nhìn chung có những bất cập.

2.2 Không đủ năng lực của nhân viên hạn ngạch

Hiện tại, có hai loại nhân viên hạn ngạch trong các doanh nghiệp khai thác than của Trung Quốc. Thứ nhất là đội ngũ cán bộ của các doanh nghiệp khai thác than, do thiếu kiến ​​thức lý luận, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm để xây dựng hạn ngạch, thiếu hiểu biết về bản chất của vấn đề, điều này dẫn đến sai lệch trong định mức của các doanh nghiệp khai thác than và ảnh hưởng sản xuất thực tế. Loại thứ hai là tổ chức nghề nghiệp do các doanh nghiệp khai thác than ủy nhiệm, nhưng loại hình này thiếu kinh nghiệm làm việc thực tế và chỉ dựa vào kiến ​​thức lý thuyết để xây dựng hạn ngạch, dẫn đến việc lập hạn ngạch thiếu hiệu quả thực tế.

2.3 Vấn đề hao mòn máy móc

Máy móc thiết bị rất dễ bị hao mòn trong hệ thống hạn ngạch, và hao mòn máy móc là một vấn đề rất nan giải. Hiện nay, phương pháp chủ yếu để các doanh nghiệp khai thác than tính hạn ngạch là tính chi phí tổn thất máy móc thiết bị trong năm, tuy nhiên do phương pháp này bị ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố khách quan nên việc tính hạn ngạch không thể tính hết được. chi phí tổn thất máy móc.

2.4 Vấn đề môi trường thị trường và vấn đề môi trường lao động

Môi trường thị trường thuộc về môi trường bên ngoài, trong môi trường bên ngoài này sẽ có nhiều yếu tố biến đổi, trong đó có sự thay đổi giữa lượng mua và lượng bán, sự thay đổi của giá cả hàng hóa. Môi trường lao động là môi trường bên trong, nhưng môi trường bên trong này cũng chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó có chi phí nguyên vật liệu, chi phí công việc của người lao động,….

2.5 Thiếu sự kiểm soát hợp lý đối với việc sử dụng vật liệu tại nơi làm việc

Hiện tại, các doanh nghiệp khai thác than ở Trung Quốc chỉ có thể kiểm soát được tổng chi phí nguyên vật liệu chứ không thể kiểm soát được việc sử dụng cụ thể nguyên liệu, bao gồm cả việc sử dụng nguyên liệu và vị trí của nguyên liệu. Do không thống kê được chính xác chi phí nguyên vật liệu nên không thể phân tích chính xác các yếu tố động của chi phí nguyên vật liệu.

2.6 Các vấn đề về quản lý doanh nghiệp

Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp khai thác than ở nước ta chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc lập hạn ngạch, nhiều sở ngành cũng chưa quan tâm đúng mức đến việc lập hạn ngạch, lại xây dựng hạn ngạch cho nhau, dẫn đến việc thành lập hạn ngạch doanh nghiệp đó không được. được cải thiện trong thời gian.

3 Các biện pháp đối phó để thiết lập hạn ngạch mỏ than

3.1 Phát triển một hệ thống hạn ngạch hoàn chỉnh

Hiện tại, hệ thống hạn ngạch mỏ than của Trung Quốc chủ yếu bao gồm ba phần. Phần thứ nhất là định mức tiêu hao, nhằm đáp ứng yêu cầu về số lượng vật tư tiêu hao trên một đơn vị công việc trong một tình huống quản lý sản xuất nhất định. Phần thứ hai là định mức lao động do người lao động lập trước trong một phạm vi nhất định và yêu cầu về số lượng để sản xuất ra những sản phẩm đủ tiêu chuẩn trong một khoảng thời gian nhất định. Phần thứ ba là chi phí cố định Đây là một tiêu chuẩn cố định được thiết lập dựa trên cơ sở phí và tỷ lệ phí theo các dự án khác nhau. Định mức chi phí bao gồm ba loại hạn ngạch phí: kinh doanh, tài chính và quản lý.

3.2 Quá trình chuẩn bị hạn ngạch được hoàn thiện và cơ chế giám sát được bổ sung

Các bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp than có nhiệm vụ công việc khác nhau, nhiệm vụ công việc khác nhau sử dụng máy móc thiết bị khác nhau, định mức than cần được phân tích và tính toán cụ thể. Để tránh sự bất công trong quá trình thành lập do lợi ích cá nhân của mỗi nhân viên cơ sở, cần tham gia cơ chế giám sát để giảm thời gian làm việc của cơ sở và nâng cao hiệu quả công việc của cơ sở.

3.3 Gia nhập thị trường một cách có kế hoạch theo chi phí thực tế của công ty

Giá thành sản xuất chế biến thực tế của doanh nghiệp khai thác than là căn cứ chính để lập hạn ngạch doanh nghiệp khai thác than, tuy nhiên phải loại bỏ số lượng sản phẩm, sản phẩm tiêu thụ trong năm hiện tại nhưng được phân bổ cho các năm tiếp theo. cộng với số máy móc thiết bị chưa tiêu hao trong quá trình sản xuất năm hiện tại thành số tiền phải sử dụng vào sản xuất năm hiện tại. Tuy nhiên, một số tiêu thụ nguyên liệu riêng lẻ cần được điều chỉnh bằng các phương pháp đặc biệt. Ví dụ, một loại cáp lớn có thể tái chế và vận hành phải được cấu hình hợp lý theo nhu cầu và tốc độ quay vòng của nó, và một số công cụ đặc biệt phải được sử dụng cho tiêu chuẩn Khi một số máy móc thiết bị liên quan đến sản lượng hoặc quá trình làm việc thì phải tính định mức dựa trên sản lượng than và quá trình làm việc của năm hiện tại.

3.4 Thiết lập một hệ thống pháp lý hiệu quả và một cơ chế khuyến khích và trách nhiệm giải trình hợp lý

Việc xây dựng các luật và quy định có hiệu lực đóng một vai trò quan trọng trong việc tiêu chuẩn hóa việc lập hạn ngạch của các doanh nghiệp khai thác than, đồng thời nó cũng có thể tránh được nội dung mơ hồ và định nghĩa mơ hồ về việc lập hạn ngạch. Để bất kỳ nhân viên nào của công ty có vị trí thống trị khi chịu trách nhiệm về hệ thống hạn ngạch, cần thêm một cơ chế khuyến khích và trách nhiệm giải trình để huy động sự nhiệt tình của nhân viên và khiến nhân viên có trách nhiệm hơn trong thái độ làm việc.

3.5 Kết hợp tất cả các yếu tố ảnh hưởng để thiết lập một tiêu chuẩn hạn ngạch năng động và tinh tế

Thông thường có nhiều yếu tố chủ quan và khách quan trong quá trình sản xuất của mỏ than, bao gồm cấu tạo địa chất mỏ, điều kiện bảo quản của mỏ, phương thức vận chuyển của mỏ, phương thức thông gió của mỏ. Những yếu tố này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỏ than. Vì vậy, cần phân loại công việc mỏ than một cách tinh vi hơn, xây dựng đối tượng hạn ngạch tương ứng theo các yếu tố ảnh hưởng của công việc khác nhau.

3.6 Tăng cường quản lý việc thiết lập hạn ngạch và cho phép nhân viên hợp tác với nhau

Việc thành lập hạn ngạch của các doanh nghiệp khai thác than là một nhiệm vụ toàn diện, đặc điểm nổi bật của nó là đòi hỏi người lao động ở các cấp phải tham gia vào quá trình thành lập hạn ngạch. Nó bao gồm một phạm vi rộng và quá trình thành lập rất phức tạp, đòi hỏi nhân viên phải tham gia cơ sở hạn ngạch. Có kiến ​​thức lý thuyết vững vàng, kinh nghiệm làm việc thực tế và khả năng dự đoán. Đồng thời yêu cầu tất cả các bộ phận của các doanh nghiệp khai thác than tham gia, hợp tác với nhau.

Do đó, điều rất quan trọng là phải tăng cường quản lý việc thiết lập hạn ngạch và tạo điều kiện cho nhân viên hợp tác với nhau trong công việc thiết lập hạn ngạch.

4. Kết luận

Bài viết này trình bày chi tiết về thực trạng ngành khai thác than của Trung Quốc và phân tích nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp khai thác than hiện nay của Trung Quốc. Nguyên liệu thô thiếu sự kiểm soát hợp lý, do đó, các doanh nghiệp than của Trung Quốc đã đưa ra hạn ngạch. Hạn ngạch khai thác than có thể giúp các công ty đạt được sản xuất an toàn một cách hiệu quả đồng thời kiểm soát hiệu quả chi phí nguyên liệu sản phẩm. Các công ty cần cải tiến hệ thống hạn ngạch đồng thời đưa ra cơ chế giám sát, thiết lập hệ thống pháp luật hiệu quả và cơ chế giám sát hợp lý, tăng cường quản lý hệ thống hạn ngạch, cho phép nhân viên hợp tác với nhau và tham gia một cách có kế hoạch theo thực tế. Theo cách này, thị trường có thể hình thành tiêu chuẩn hạn ngạch phù hợp với doanh nghiệp.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
người giới thiệu

[1]Zhang Rui, Ding Rijia, Jiang Shujun. Nghiên cứu về các vấn đề và biện pháp đối phó khi thành lập hạn ngạch mỏ than[J]Than Trung Quốc, 2011 (12).

[2]Zheng Shixu. Thảo luận về các vấn đề và biện pháp đối phó trong quản lý cơ điện mỏ than[J]Trưởng phòng điều hành, 2010 (01).

[3]Li Jie. Nghiên cứu về các vấn đề hiện có và biện pháp đối phó trong quản lý cơ điện mỏ than[J]Năng lượng và Tiết kiệm năng lượng, 2014 (02).

[4]Hui Yulei. Nghiên cứu về các vấn đề hiện có và các biện pháp đối phó trong sản xuất an toàn mỏ than[J]Năng lượng và Tiết kiệm năng lượng, 2014 (07).

[5]Xia Xiangyu. Nghiên cứu về các vấn đề hiện có và biện pháp đối phó trong quản lý sản xuất an toàn mỏ than[J]Công nghệ và Đổi mới, 2014 (01).

[6]Wu Jiangjie. Về những vấn đề tồn tại và nghiên cứu các biện pháp đối phó với sản xuất an toàn mỏ than[J]Doanh nhân công nghệ, 2013 (03).

Chúc các bạn đọc tin nhan dinh ty so bong da hom nay vui vẻ!