bong da xem lai

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 20/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về bong da xem lai

bong da tv k+1

[摘要] Văn hóa chính trị trong nội bộ đảng và các quy định, pháp luật trong nội bộ đảng là hai biểu hiện của quan hệ chính trị trong nội bộ đảng. Lịch sử và thực tế của đảng cho thấy rằng văn hóa chính trị trong đảng được phân chia một cách khách quan thành văn hóa chính trị tiên tiến trong đảng và văn hóa chính trị lạc hậu, thậm chí suy đồi trong đảng. Nền văn hóa chính trị tiên tiến trong đảng có vai trò hướng dẫn, kích thích và hỗ trợ việc thực hiện pháp luật và các quy định của đảng, đồng thời có vai trò xúc phạm những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định của đảng. Hệ thống luật pháp trong đảng vừa có tác dụng bảo vệ nền văn hóa chính trị tiên tiến trong đảng, vừa có tác dụng kiềm chế nền văn hóa chính trị lạc hậu, thậm chí suy đồi trong đảng. Việc xây dựng văn hóa chính trị tiên tiến trong đảng, xây dựng pháp luật của Đảng vừa mềm dẻo vừa cứng nhắc, đồng thời phải làm theo hướng đồng bộ, đồng thời, từ đó chuyển sang quản trị của đảng từ lỏng lẻo, mềm mỏng. nghiêm khắc và cứng rắn nhằm đạt được sinh hoạt chính trị nghiêm túc trong nội bộ đảng., mục tiêu thanh lọc toàn diện hệ sinh thái chính trị trong đảng.

[关键词] Đảng Cộng sản Trung Quốc; quản lý đảng nghiêm minh; văn hóa chính trị trong đảng; các quy định và hệ thống trong đảng

[中图分类号] D26 [文献标识码] MỘT [文章编号] 1002-8129 (2017) 11-0010-09

1. Đặt vấn đề

Kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, quá trình quản lý đảng một cách toàn diện và nghiêm minh là một quá trình mà những mâu thuẫn và vấn đề nổi cộm trong đảng dần dần được phơi bày. Phân tích và xử lý dữ liệu tổng hợp về các vấn đề tâm thần vi phạm "Tám điều khoản" của Chính phủ Trung ương (xem Bảng 1), có thể tìm thấy các kết quả sau:

Kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các đảng viên và cán bộ đã thực hiện tốt việc chấp hành các quy định của Đảng và kỷ luật. Tuy nhiên, cũng có vấn đề vi phạm điều lệ đảng và kỷ luật trong đảng. Mặc dù tổ chức đảng các cấp đã xử lý vi phạm kỷ luật đảng, kỷ luật chính quyền ngày càng nghiêm minh nhưng tình trạng vi phạm kỷ luật vẫn ngang nhiên tồn tại. Tình trạng vi phạm kỷ luật đảng của đảng viên, cán bộ ở cơ sở tương đối nghiêm trọng. Cấp sở thị trấn bị kỷ luật đảng và kỷ luật chính trị hàng tháng là nhiều nhất, tiếp theo là cấp quận (xem Bảng 2).

Từ năm 2013 đến năm 2016, trên cả nước có tổng số 1,141 triệu vụ việc được các cơ quan kiểm tra, giám sát các cấp xử lý kỷ luật, số vụ xử lý kỷ luật đảng và chính quyền lên tới 1,165 triệu vụ (xem Bảng 3). Số liệu cho thấy, trong quá trình quản lý toàn diện của đảng, cơ quan kiểm tra, giám sát kỷ luật các cấp đã có nhiều thành tích trong việc chấp hành nghiêm kỷ luật đảng, kỷ luật chính quyền, mặt khác cũng cho thấy đảng có nhiều diện vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng, kỷ luật chính quyền.

Trong đó, năm 2016, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát kỷ luật đã tiếp nhận tổng số 2,538 triệu đơn, tố cáo; 413.000 vụ việc, tăng 25%; xử phạt 415.000 người, tăng 24%, trong đó 76 cán bộ cấp. cấp tỉnh và cấp bộ, và cán bộ cấp sở và cục bị trừng phạt Có 2.781 người, 18.000 quan chức cấp quận và 61.000 quan chức cấp thị trấn. Các cơ quan kiểm sát trên toàn quốc đã lập hồ sơ để điều tra các vụ án tham nhũng, hối lộ, gian dối và vi phạm công vụ của 48.000 người.Các tòa án trên toàn quốc đã kết luận sơ thẩm 32.000 vụ án tham nhũng và hối lộ và 5.266 vụ vi phạm và vi phạm pháp luật.[1]. Qua số liệu công bố nửa đầu năm 2017, số vụ việc cơ quan kiểm tra, giám sát các cấp đề nghị xem xét kỷ luật và số vụ kỷ luật đảng, kỷ luật chính trị còn tương đối lớn (xem Hình 1). Điều này cho thấy một số đảng viên, cán bộ còn vi phạm nghiêm trọng các quy định, kỷ luật.

Quá trình quản lý đảng một cách toàn diện và chặt chẽ cũng là một quá trình quản lý đảng theo quy chế và hệ thống, tức là giải quyết những mâu thuẫn, vướng mắc còn tồn tại trong đảng theo quy định của pháp luật và các quy định của đảng. Kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, công tác xây dựng hệ thống pháp luật của Đảng đã đạt được những tiến bộ và kết quả quan trọng. Một số lượng lớn các quy định nội bộ mang tính biểu tượng, phê bình và lãnh đạo đã được ban hành.Tính đến tháng 12 năm 2016, 74 quy định của Trung ương Đảng đã được xây dựng và sửa đổi, vượt 40% so với hơn 170 quy định của Trung ương hiện có hiệu lực. quản trị của đảng. Cơ sở thể chế[2]. Cái gọi là sự hình thành cơ bản của khuôn khổ hệ thống pháp luật trong đảng không chỉ đề cập đến việc hình thành khuôn khổ đã được thiết lập của hệ thống pháp luật đảng, mà còn đề cập đến sự hình thành khuôn khổ lý thuyết của hệ thống pháp luật trong đảng. Sự hình thành khung lý luận của hệ thống pháp luật trong đảng chủ yếu đề cập đến việc xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ cơ bản “1 + 4” của hệ thống pháp luật trong đảng theo nguyên tắc “chủ thể chỉnh đốn, chuẩn mực hành vi. và tiêu chuẩn hóa giám sát ". Nó được chia thành bốn phần: hệ thống tổ chức và quy định của đảng, hệ thống quy chế lãnh đạo của đảng, hệ thống quy chế tự xây dựng của đảng và hệ thống quy chế giám sát và bảo đảm của đảng. Chủ thể được gọi là quy phạm là quy định việc thành lập, quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức đảng, cũng như các điều kiện, quyền và nghĩa vụ của đảng viên được thực hiện bằng các quy định của pháp luật về tổ chức của đảng; cái gọi là quy phạm hành vi là điều chỉnh hoạt động lãnh đạo của đảng và hoạt động xây dựng đảng. Lãnh đạo pháp luật và các quy định và thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng đảng; cái gọi là giám sát tiêu chuẩn là điều chỉnh hoạt động của đảng, công việc và các biện pháp giám sát hành vi của đảng viên và các biện pháp bảo vệ . Về mặt lý thuyết, điều này vạch ra “tứ trụ, tám trụ” của việc điều hành đảng theo quy định. Luật và quy định nội bộ của đảng là "quy tắc rõ ràng" của sinh hoạt đảng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật trong đảng phải đối mặt với sự giải tán, thậm chí phản kháng của các loại “quy tắc ẩn” đã hình thành trong đảng một thời gian.

Quá trình quản lý đảng một cách toàn diện và chặt chẽ không chỉ là quá trình định hình lại văn hóa chính trị trong đảng, mà còn là quá trình tái tạo lại hệ sinh thái chính trị trong đảng. Trong một thời gian, tại sao luật và quy định nội bộ của đảng lại trở thành "một tờ giấy" treo trên tường? Tại sao một số đảng viên, cán bộ thiếu hiểu biết, vô cảm, không sợ hãi về kỷ luật đảng? Tại sao kỷ luật, điều lệ đảng lại trở thành “hổ giấy”, “bù nhìn”? Một trong những nguyên nhân quan trọng là ảnh hưởng của văn hóa chính trị xấu trong đảng. Văn hóa chính trị không lành mạnh, thậm chí văn hóa tham nhũng trong đảng ở một số địa phương, cơ quan ban ngành đã cản trở, cản trở sâu sắc việc thực thi pháp luật của Đảng, làm ô nhiễm môi trường chính trị trong sạch, chính trực của Đảng. Trong lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc, khái niệm văn hóa chính trị lần đầu tiên được Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đưa ra trong một bài phát biểu tại Hội nghị toàn thể lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương khóa mười tám. Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tập Cận Bình nêu quan điểm: "Đời sống chính trị, sinh thái chính trị và văn hóa chính trị trong đảng bổ sung cho nhau. Văn hóa chính trị là linh hồn của đời sống chính trị và có ảnh hưởng tinh tế đến sinh thái chính trị. Chúng ta phải tập trung củng cố xây dựng văn hóa chính trị trong đảng, ủng hộ và thúc đẩy lòng trung thành, trung thực và trong sáng. Các giá trị của sự cao cả, công bằng và tử tế, tìm kiếm chân lý từ thực tế, làm việc chăm chỉ, liêm chính và chính trực, với lập trường rõ ràng để chống lại và chống lại văn hóa chính trị thô tục và suy đồi, chẳng hạn như nghiên cứu quan hệ, nghiên cứu đen tối, chế độ chính thức, 'quy tắc bất thành văn', v.v. và không ngừng vun đắp đất cho một hệ sinh thái chính trị tốt. "Điều này rõ ràng đưa ra các khái niệm về văn hóa chính trị và sinh thái chính trị và giải thích mối quan hệ qua lại giữa văn hóa chính trị với đời sống chính trị và hệ sinh thái chính trị. Từ ngày 21 đến 23/6/2017, khi Tập Cận Bình đi thị sát Sơn Tây, ông một lần nữa nhấn mạnh: “Sinh hoạt chính trị nội bộ nghiêm túc là công việc cơ bản, cơ bản để quản trị toàn diện, chặt chẽ tổ chức đảng các cấp. đồng tâm thực hiện “Về tình hình mới” “Một số chủ trương về đời sống chính trị trong Đảng” để nâng cao có hiệu quả bản chất chính trị, tính đương thời, nguyên tắc và tính chiến đấu của đời sống chính trị trong đảng. rèn luyện tinh thần và tự kiểm tra, thực hiện mọi điều chế, kỷ luật của Đảng, kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề của mình. xây dựng một nền văn hóa chính trị ngay thẳng trong đảng, và phấn đấu đạt được một hệ sinh thái chính trị trong sạch trong đảng Chính nghĩa. "[3]Tại đây, để đối phó với các vấn đề tham nhũng trong quá khứ của Sơn Tây và cách định hình lại văn hóa chính trị trong đảng bộ địa phương và tái tạo lại hệ sinh thái chính trị của đảng địa phương, Tập Cận Bình đã trình bày sâu sắc về "Đời sống chính trị nội bộ đảng trong tình hình mới". mối quan hệ giữa "Một số hướng dẫn" và văn hóa chính trị trong đảng và hệ sinh thái chính trị trong đảng. Vì vậy, chúng ta cần phải hiểu đúng và nắm vững hơn nữa mối quan hệ tương tác giữa văn hóa chính trị tiên tiến của Đảng và pháp luật của Đảng từ góc độ lý luận.

2. Văn hoá chính trị trong nội bộ đảng và các quy định, luật pháp trong nội bộ đảng là hai biểu hiện của quan hệ chính trị trong nội bộ đảng.

Ngày nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc là một đảng cầm quyền lớn với hơn 89 triệu đảng viên và hơn 4,5 triệu tổ chức cơ sở đảng. Quan hệ chính trị của đảng bao gồm quan hệ nội bộ đảng, quan hệ đảng, quan hệ đảng - chính quyền, quan hệ đảng - quần chúng và đối ngoại. Trong đó, mối quan hệ chính trị trong đảng chủ yếu do nguyên tắc tập trung dân chủ quy định, nhưng một số địa phương, ban ngành còn có biểu hiện phức tạp trong một thời gian nhất định. Dưới góc độ chính trị đảng, quan hệ chính trị nội bộ đảng là tổng thể các quan hệ quyền lực chính trị trong nội bộ đảng và các quyền, nghĩa vụ chính trị dựa trên các quan hệ lợi ích nhất định. Hình thức thực tế của quan hệ chính trị trong nội bộ đảng chủ yếu biểu hiện ở quan hệ giữa tổ chức với tổ chức đảng, giữa tổ chức đảng với đảng viên, giữa đảng viên với đảng viên. Các quan hệ chính trị trong đảng có thể được chia thành các dạng có tổ chức và không có tổ chức (xem Hình 2).

Đồng thời, các quan hệ chính trị trong đảng cũng có thể được chia thành các hình thức thể chế hóa và không thể chế hóa (xem Hình 3). Hình 3 cho thấy ý nghĩa rộng về văn hóa chính trị của đảng bao gồm luật và quy định của đảng, trong khi ý nghĩa hẹp về văn hóa chính trị của đảng chỉ là tổng thể của các tư tưởng chính trị của đảng và tâm lý chính trị của đảng. Ở đây, một khái niệm hẹp về văn hóa chính trị trong đảng được thông qua.

Quan hệ chính trị trong đảng có thể được chia thành quan hệ chính trị chính thức và quan hệ chính trị không chính thức. Nói chung, các quan hệ chính trị chính thức trong đảng được điều chỉnh bởi luật và quy định nội bộ của đảng, điều này tất nhiên cũng phản ánh các nhân tố chính trị và văn hóa tiên tiến trong đảng. Quan hệ chính trị không chính thức trong đảng được thể hiện theo nghĩa hẹp của văn hóa chính trị trong đảng, và tình hình thực tế của văn hóa chính trị trong đảng đòi hỏi phải có sự hiểu biết và đánh giá lịch sử cụ thể.

Kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, quá trình quản lý Đảng một cách toàn diện và chặt chẽ đã đạt được những kết quả đáng kể, nhưng cũng đã bộc lộ nhiều vấn đề khác nhau trong tình hình chính trị và văn hóa của Đảng. Ở một số nơi, cơ quan, ban ngành do yếu kém vai trò lãnh đạo của đảng, thiếu công tác xây dựng đảng, quản lý đảng lỏng lẻo, mềm yếu, ảnh hưởng của văn hóa phong kiến, văn hóa chính trị tư bản xấu ở môi trường bên ngoài, đời sống chính trị bên trong đảng đã trở nên ngẫu nhiên, chính thức hóa, và Hiện tượng xu nịnh và thô tục hóa đã lan rộng, và nhiều loại "quy tắc ẩn" đã xuất hiện trong cuộc sống của đảng. và sự tha hóa trong gia đình xuất hiện theo thời gian. Tình trạng này đã gây tổn hại lớn đến hình ảnh của bữa tiệc. Lịch sử và thực tế của đảng cho thấy rằng văn hóa chính trị của đảng được phân chia một cách khách quan thành văn hóa chính trị tiên tiến của đảng và văn hóa chính trị lạc hậu, thậm chí suy đồi của đảng đó (xem Hình 4).

Văn hóa chính trị tiên tiến trong đảng là văn hóa chính trị tích cực, lành mạnh trong đảng, là biểu hiện của quan hệ chính trị trong đảng tiên tiến, trong sáng trong văn hóa tinh thần của đảng; văn hóa chính trị trong đảng suy đồi, lạc hậu là quan hệ chính trị lạc hậu và suy đồi trong đảng. Hoạt động văn hóa tinh thần của đảng.

Có thể thấy, nhiệm vụ quan trọng đi sâu vào việc đẩy mạnh toàn diện, quản lý chặt chẽ đảng là phải đồng thời tăng cường xây dựng văn hóa chính trị tiên tiến trong đảng và xây dựng các quy chế, hệ thống trong đảng. Việc quản lý Đảng một cách toàn diện phải nắm được bằng “hai tay”, và cần phải cứng cả hai “tay”.

3. Vai trò của văn hóa chính trị tiên tiến trong đảng đối với pháp luật và các quy định trong đảng

Hệ thống và văn hóa có mối liên hệ chặt chẽ với nhau Một trong những đặc trưng lớn nhất của văn hóa là khả năng ảnh hưởng sâu sắc đến tồn tại hữu hình bằng các khái niệm vô hình.Có thể nói văn hóa là lực lượng tinh thần sâu sắc nhất ảnh hưởng đến hành vi xã hội của con người và hệ thống xã hội. Điều này cũng đúng đối với mối quan hệ giữa văn hóa chính trị của đảng và pháp luật và các quy định của đảng. Văn hóa chính trị trong đảng là linh hồn của đời sống chính trị trong đảng và có ảnh hưởng tinh tế đến sinh thái chính trị trong đảng. Loại cơ chế ảnh hưởng này trước hết được thể hiện ở ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa chính trị nội đảng đối với việc thực hiện các luật và quy định của nội đảng, bởi vì văn hóa là mẹ của hệ thống, và văn hóa chính trị trong đảng là mẹ của nội- luật và các quy định của đảng.

Thứ nhất, văn hóa chính trị tiên tiến trong đảng có vai trò hướng dẫn, kích thích và hỗ trợ việc thực hiện pháp luật và các quy định của đảng. Văn hóa chính trị tiên tiến trong đảng được hướng dẫn bởi chủ nghĩa Mác, dựa trên nền văn hóa truyền thống đặc sắc của Trung Quốc, dựa trên nền văn hóa cách mạng, và dựa trên nền văn hóa xã hội chủ nghĩa tiên tiến. Nó thể hiện đầy đủ văn hóa đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Mao Trạch Đông và hệ thống lý luận của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là trình độ tư tưởng, lý luận của nền văn hóa chính trị tiên tiến của Đảng, đồng thời là tư tưởng chỉ đạo của pháp luật và các quy định của Đảng, có vai trò chỉ đạo trong xây dựng pháp luật và điều lệ của đảng. Các giá trị của những người Cộng sản Trung Quốc là cấp độ cốt lõi của văn hóa chính trị tiên tiến trong đảng, cũng như khái niệm giá trị của hệ thống pháp luật của đảng, có chức năng cân nhắc, tạo động lực và định hướng mục tiêu cho việc xây dựng đảng. hệ thống pháp lý. Phục vụ nhân dân hết lòng là giá trị cốt lõi của người Cộng sản Trung Quốc; "Ba lợi" là tiêu chuẩn giá trị cơ bản của người Cộng sản Trung Quốc; "Ba đại diện" là giá trị cơ bản theo đuổi của người Cộng sản Trung Quốc; quan điểm khoa học về phát triển là giá trị của những người Cộng sản Trung Quốc. Bố cục chiến lược “bốn toàn diện” là con đường để hiện thực hóa mục tiêu theo đuổi giá trị của những người Cộng sản Trung Quốc; lòng trung thành, trung thực, trong sáng và cởi mở, công bằng và chính trực, tìm kiếm chân lý từ thực tế, làm việc chăm chỉ, liêm chính và chính trực là giá trị cơ bản chuẩn mực của Cộng sản Trung Quốc. Những nội dung cơ bản này của các giá trị của Cộng sản Trung Quốc đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ thống pháp luật của đảng. Tâm lý chính trị trong đảng thể hiện ở ý thức dân chủ và sự tham gia của đảng viên, sự đồng tình, tin tưởng, ủng hộ cao đối với bản chất, mục đích của đường lối, chủ trương, đường lối, chính sách của đảng và ý thức chấp hành hiến pháp, điều lệ Đảng, kỷ luật Đảng. Tâm lý chính trị lành mạnh trong đảng đóng vai trò hỗ trợ quan trọng trong việc thực hiện pháp luật và các quy định của đảng.

Thứ hai, văn hóa chính trị tiên tiến trong đảng có tác dụng chống lại các hành vi vi phạm pháp luật và các quy định của đảng. Đối với nền văn hóa chính trị của đảng, sự suy thoái về tư tưởng và chính trị là căn bệnh nghiêm trọng nhất. Chưa siết chặt tư tưởng “tầm sư học đạo” của đảng viên, cán bộ, chưa xử lý dứt điểm được quan hệ công - tư, thiếu quan điểm đúng sai, công bình, danh lợi, quyền lực, sự nghiệp. Nếu tư duy chính trị của đảng bị nới lỏng một inch, thì các quy tắc hành động chính trị sẽ bị nới lỏng thêm một inch. Vấn đề hiểu biết tư tưởng của đảng viên và cán bộ được giải quyết tạm thời, nhưng không có nghĩa là giải quyết mãi mãi. Giống như phòng ở cần thường xuyên quét dọn, bụi bặm trên tâm cũng nên lau thường xuyên, soi gương thường xuyên, quần áo luôn thẳng tắp, tắm rửa sạch bụi bẩn, bệnh tật. đã điều trị. Lịch sử của đảng cho thấy rằng tham nhũng trong một khu vực nhất định của đảng là một nguồn ô nhiễm nghiêm trọng đối với văn hóa chính trị của đảng. Từ sau khi đổi mới, mở cửa, trong quá trình hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, một thứ văn hóa hủ bại từng bước phát triển và lan rộng trong xã hội, đã làm xói mòn nghiêm trọng văn hóa chính trị trong đảng ở một số địa phương, cơ quan ban ngành. Các mối quan hệ, các nghiên cứu đen, phạm vi chính thức, và "quy tắc ẩn" đang lan rộng ở một số nơi và phòng ban. Để thoát khỏi văn hóa chính trị lạc hậu, thậm chí suy đồi trong đảng, cần tăng cường tự tin, tự xây dựng văn hóa chính trị tiên tiến trong đảng, sử dụng văn hóa chính trị tiên tiến trong đảng để kiềm chế những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định của đảng.

4. Vai trò của pháp luật và các quy định của đảng đối với nền văn hóa chính trị tiên tiến của đảng

Nội quy đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc là gì? "Quy định về xây dựng nội quy của Đảng Cộng sản Trung Quốc" hiện hành quy định: "Nội quy do tổ chức trung ương của đảng, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, các ban ngành trung ương và các tỉnh, khu tự trị xây dựng. , và các ban đảng thành phố trực thuộc trung ương để điều chỉnh công việc, sinh hoạt và tác phong của đảng viên. Thuật ngữ chung cho các điều lệ và quy định trong đảng. "[4] 960 Điều này quy định cơ quan chính của việc xây dựng luật và quy định nội bộ đảng (nghĩa là ba loại đối tượng xây dựng), chức năng của các chuẩn mực ứng xử và hình thức của các quy tắc và nội quy đảng. Có bảy hình thức chính của cơ quan vận chuyển văn bản của hệ thống pháp luật của đảng, bao gồm hiến pháp, quy phạm, quy chế, quy tắc, quy định, phương pháp và quy tắc chi tiết của đảng. Hệ thống pháp luật trong đảng không chỉ có chức năng là quy phạm hành vi, mà còn có chức năng quan trọng về chính trị - xã hội. Chức năng nội tại của hệ thống pháp luật của đảng là chức năng quy phạm của đảng và điều hành đảng, được thể hiện chủ yếu ở chức năng hướng dẫn, chức năng dự đoán, chức năng đánh giá, chức năng giáo dục, chức năng khuyến khích và chức năng bắt buộc. Bảo đảm sự thành công và hiệu quả của các hoạt động lãnh đạo và điều hành của đảng là chức năng chính trị của luật và quy định nội bộ của đảng. Chức năng hướng dẫn xã hội là chức năng lịch sử xã hội của hệ thống pháp luật của đảng. Nội quy, quy chế của đảng có vai trò minh chứng, hướng dẫn bằng cách điều chỉnh mối quan hệ giữa đảng với quần chúng và mối quan hệ giữa đảng với xã hội. Do đó, chúng ta phải phát huy hết vai trò quan trọng của các luật và quy định nội bộ của đảng trong việc định hình lại văn hóa chính trị của đảng cũng như thanh lọc và tái tạo lại hệ sinh thái chính trị của đảng. Kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một số luật và quy định trong nội bộ đảng đã được xây dựng và thực hiện trong quá trình quản lý toàn diện đảng một cách chặt chẽ, văn hóa chính trị và hệ sinh thái chính trị trong đảng đã dần được thanh lọc và đã định hình lại.

Chỉ khi luật và quy định nội bộ của đảng được biến đổi thành một nền văn hóa chính trị tiên tiến trong đảng và trở thành mục tiêu theo đuổi có ý thức của tất cả các đảng viên, thì đảng đó mới phát huy hết các chức năng chuẩn mực và chính trị, xã hội của mình và trở nên mạnh mẽ hơn. Các "tiêu chuẩn mới" và "quy định mới" được Hội nghị toàn thể lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 18 thông qua ở mức cao nhất trong hệ thống pháp luật nội bộ của đảng và đã được Hội nghị toàn thể Trung ương của đảng thông qua và có mức độ cao. quy chế nội bộ đảng. "Một số hướng dẫn về đời sống chính trị trong Đảng trong tình hình mới" được thông qua bởi Hội nghị toàn thể lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa mười tám đã thực sự xây dựng một cách đổi mới các yếu tố của nền văn hóa chính trị tiên tiến của đảng và làm rõ đường lối chính trị của đảng dưới sự Trong cuộc sống phải tuân thủ bản lĩnh chính trị và lý tưởng chính trị, đường lối, kỷ luật chính trị, lập trường chính trị, nguyên tắc tập trung dân chủ, hướng dẫn tuyển dụng nhân tài chính trị, hệ thống tổ chức đời sống, giám sát quyền lực chính trị và bản chất chính trị. Những chuẩn mực của đời sống chính trị trong đảng trong tình hình mới là những chuẩn mực cơ bản của hành vi chính trị trong mười hai khía cạnh có trong văn hóa chính trị tiên tiến của đảng. Vì vậy, việc kiên định tuân thủ các quy tắc của đời sống chính trị trong đảng trong tình hình mới là phải kiểm tra xem có củng cố được niềm tin vào bản lĩnh văn hóa chính trị tiên tiến trong đảng hay không. Chỉ khi kiên trì thực hiện lâu dài các quy luật sinh hoạt chính trị trong đảng, làm cho nó kết tụ và vững chắc thành văn hóa chính trị tiên tiến của đảng thì quy luật sinh hoạt chính trị trong đảng mới thực sự phát huy được vai trò của mình.

Hệ thống pháp luật trong đảng vừa có tác dụng bảo vệ nền văn hóa chính trị tiên tiến trong đảng, vừa có tác dụng kiềm chế nền văn hóa chính trị lạc hậu, thậm chí suy đồi trong đảng. Quá trình quản lý đảng một cách chặt chẽ kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chứng tỏ rằng chính việc dựa vào việc thực hiện nghiêm túc "Tám điều lệ" của Ban Chấp hành Trung ương và các biện pháp thể chế liên quan mà văn hóa chính trị và sinh thái chính trị. bên trong và bên ngoài bữa tiệc mang một diện mạo mới. Quá trình thực hiện "Tám điều" và các biện pháp liên quan là tuân theo quy luật khách quan của xây dựng phong cách đảng và quản lý tham nhũng trong tình hình mới để ứng phó có hiệu quả vấn đề "Bốn luồng gió" và các đặc điểm biến tướng của nó, đồng thời thanh lọc công cuộc đổi mới. của sinh thái chính trị trong và ngoài đảng Quá trình thực hành tình dục.

V. Kết luận

Việc xây dựng văn hóa chính trị tiên tiến trong đảng và xây dựng pháp luật, điều lệ của đảng vừa mềm, vừa cứng, vừa phải làm theo hướng đồng thời vừa phải thực hiện. Thực tiễn công tác xây dựng đảng cho thấy, để thực hiện sự quản lý của Đảng từ lỏng lẻo, mềm mỏng đến nghiêm khắc, cứng rắn, nghiêm túc trong đời sống chính trị nội bộ, thanh lọc toàn diện hệ sinh thái chính trị trong nội bộ đảng, cần phải đồng thời để văn hóa chính trị tiên tiến và Các quy định của pháp luật trong nội bộ đảng đồng thời phát huy sức mạnh và chỉ đạo. quá trình củng cố quá trình tăng cường xây dựng chính trị và văn hóa của đảng một quá trình củng cố hệ thống quản lý đảng. Đây là biểu hiện của sự kết hợp hữu cơ giữa xây dựng đảng theo tư tưởng và quản trị hệ thống, cũng như kết hợp hữu cơ giữa quản lý đảng bằng đạo đức và quản lý đảng theo quy định. Muốn vậy, chúng ta phải hiểu đúng và nắm vững việc phát huy lẫn nhau của văn hóa chính trị tiên tiến trong đảng và pháp luật, điều lệ của Đảng, phát huy hết giá trị, chức năng, vai trò của văn hóa chính trị tiên tiến trong việc thực hiện pháp luật của Đảng. và các quy định trong đảng, đồng thời nâng cao văn hóa chính trị tốt cho đảng. Quyền hành pháp và ảnh hưởng của các luật và quy định nội bộ sẽ vun đắp và nuôi dưỡng một hệ sinh thái chính trị trong sạch.

[参考文献]

[1]Wang Qishan. Thúc đẩy sự phát triển toàn diện và có chiều sâu của phương thức quản lý chặt chẽ của đảng và hoan nghênh việc triệu tập Đại hội toàn quốc lần thứ 19 của Đảng với những kết quả nổi bật - báo cáo công tác tại cuộc họp toàn thể lần thứ bảy của Ủy ban Kỷ luật Trung ương khóa 18 Kiểm tra Đảng Cộng sản Trung Quốc. 2017-1 -6.

[2]Vụ Pháp luật và Điều lệ của Tổng Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác xây dựng đảng với tinh thần cải cách và đổi mới

Điểm yếu trong luật và quy định[J]Tìm kiếm sự thật, 2017, (3).[3]Tập Cận Bình. Thực hiện tốt công việc cải cách, phát triển và ổn định, đồng thời tạo môi trường tốt để triệu tập thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc[N].Pe People's Daily, 2017-6-24.

Chúc các bạn đọc tin bong da xem lai vui vẻ!