baos bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 20/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về baos bong da

bong da wap

Tóm tắt: Mục tiêu: Giải thích báo cáo rằng thuốc thử kép kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) là dương tính nhưng xét nghiệm axit nucleic lại âm tính và để khám phá tầm quan trọng của xét nghiệm kết hợp. Phương pháp: Chọn mẫu của những người hiến máu từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 5 năm 2020 dương tính với thuốc thử kép huyết thanh HBsAg, đồng thời thực hiện xét nghiệm axit nucleic và xét nghiệm lại các mẫu âm tính với hệ thống phát hiện ban đầu. Kết quả: Tổng số 220.000 mẫu xét nghiệm của người hiến máu đã được thu thập. Có 92 mẫu dương tính với thuốc thử huyết thanh kép HBsAg, 81 mẫu dương tính với axit nucleic và 11 mẫu âm tính. Trong đó, có 4 và 7 mẫu âm tính đối với thử nghiệm đơn axit nucleic và thử nghiệm hỗn hợp. Có 2 và 5 mẫu dương tính. ít nhất một lần. Kết luận: Cho dù đó là xét nghiệm đơn lẻ hay xét nghiệm hỗn hợp hệ thống axit nucleic, thuốc thử kép huyết thanh HBsAg đều dương tính, nhưng kết quả xét nghiệm axit nucleic âm tính khó có thể phá vỡ hoàn toàn. Việc đánh giá axit nucleic và hệ thống xét nghiệm huyết thanh cần được thanh toán chú ý và cần nhấn mạnh đến phương pháp thử ban đầu trong phòng thí nghiệm.
Từ khóa: Kháng nguyên bề mặt viêm gan B Thuốc thử kép phát hiện axit nucleic

Viêm gan B là một căn bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ mắc bệnh khá cao ở Trung Quốc, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe quốc gia. Tiếp xúc qua đường máu và mẹ con là những vật trung gian truyền bệnh chính truyền thống của vi rút viêm gan B (HBV). HBs Ag hiện đang là chỉ số thường quy để sàng lọc máu tại các bệnh viện trong nước và các cơ sở cung cấp, lấy máu các tuyến, đã cho thấy hiệu quả tốt trong việc cắt đứt sự lây truyền của HBV qua đường máu. nhiễm trùng, Có khả năng gây nhiễm HBV tiềm ẩn[1]. Hiện nay, xét nghiệm huyết thanh kết hợp xét nghiệm axit nucleic được ngày càng nhiều cơ sở lấy máu sử dụng, nhằm giảm thiểu nguy cơ lây truyền vi rút qua đường truyền máu, bài viết này tìm hiểu ứng dụng của chiến lược mới HBs Ag kết hợp với HBV- Xét nghiệm DNA. Báo cáo như sau.

Nguyên liệu và phương pháp

220.000 mẫu máu từ những người hiến máu từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 5 năm 2020 đã được chọn và tất cả những người hiến máu trong nghiên cứu này đều tuân thủ các quy định và yêu cầu hiện hành có liên quan[2]. Có 92 mẫu xét nghiệm huyết thanh HBs Ag kép cho kết quả dương tính.
Bộ dụng cụ: (1) Dụng cụ: EVO, FAME24 / 20, STAR, Procleix TIGRIS®System, UL-TRIO®Plus & ULTRIO®Elite; (2) Thuốc thử: thuốc thử phát hiện axit nucleic là cobas®Taq Screen MPX2.0; PROCLEIX ULTRIX® Ngoài ra, thuốc thử được sử dụng để kiểm tra huyết thanh là HBs Ag.
Phương pháp thao tác: Đối với các mẫu có kết quả xét nghiệm thuốc thử kép huyết thanh dương tính, hàm lượng axit nucleic được phát hiện đồng thời bất kể mẫu hỗn hợp hay chế độ xét nghiệm đơn được sử dụng. Đối với các mẫu âm tính trong phép thử axit nucleic theo hệ thống thử nghiệm đơn lẻ, sử dụng hệ thống thử nghiệm gốc để thực hiện thêm ba lần thử nghiệm axit nucleic; hệ thống thử nghiệm hỗn hợp sử dụng hệ thống ban đầu để thực hiện phép thử hỗn hợp đơn lẻ nếu kết quả thử nghiệm hỗn hợp được quan sát là âm tính, thực hiện kiểm tra đơn lẻ 1 Split khác.

kết quả

Kết quả xét nghiệm tổng thể: 92 mẫu dương tính với thuốc thử kép HBs Ag, 81 mẫu HBV DNA dương tính và axit nucleic âm tính, 11 mẫu lần lượt chiếm 88,04% và 11,96%; trong đó, xét nghiệm axit nucleic đơn và mẫu âm tính hỗn hợp. Tương ứng có 4 bản và 7 bản, và tỷ lệ mẫu âm tính lần lượt là 36,36% và 73,64%.
Kết quả âm tính của thuốc thử kép huyết thanh và xét nghiệm axit nucleic: Kết quả xét nghiệm huyết thanh của các mẫu âm tính trong hệ thống xét nghiệm đơn axit nucleic. Xem Bảng 1 và Bảng 2.
Bảng 1 Kết quả của thuốc thử kép huyết thanh dương tính và xét nghiệm axit nucleic âm tính

Bảng 2 Kết quả xét nghiệm HBs Ag của các mẫu âm tính của hệ thống phát hiện hỗn hợp axit nucleic

Lặp lại kết quả thử nghiệm: Lặp lại thử nghiệm đối với thử nghiệm axit nucleic đầu tiên là âm tính.
Thống kê kết quả âm tính của thuốc thử kép HBs Ag dương tính mạnh tách MPX2.0: Kết quả của dự án này cho thấy có tổng cộng 2 mẫu dương tính mạnh sau khi kiểm tra huyết thanh, và hệ thống phát hiện hỗn hợp cho kết quả dương tính sau khi phát hiện hỗn hợp, nhưng tách kết quả là âm tính. Ngoài việc thực hiện thử nghiệm hỗn hợp khác và thử nghiệm tách đơn lẻ cho hai mẫu trên, thử nghiệm phải được lặp lại 3 lần trên hệ thống phát hiện axit nucleic thử nghiệm đơn (ULTRIO®Plus & ULTRIO®Elite) được cấu hình trong phòng thí nghiệm.

bàn luận

Ngày nay, vai trò quan trọng của các chiến lược và phương pháp xét nghiệm và sàng lọc máu trong việc duy trì và củng cố an toàn truyền máu đã được cộng đồng xã hội nhìn nhận.[3]Trong giai đoạn thực hiện chiến lược phát hiện mới, một khái niệm phát hiện mới đã được hình thành. Tuy nhiên, làm thế nào để nhân viên phòng thí nghiệm có thể chuyển từ chiến lược phát hiện ban đầu sang chiến lược và phương pháp mới dựa trên cách tiếp cận phù hợp đòi hỏi phải phân tích tổng thể dữ liệu và thông tin hình thành trong phòng thí nghiệm. Trên cơ sở này, một kế hoạch so sánh hệ thống tương ứng được lập ra, sự khác biệt trong hiệu suất ứng dụng của hệ thống phát hiện được phân tích và trên cơ sở này tìm ra hình thức kết hợp phù hợp nhất của hệ thống phát hiện. Việc quan sát và phân tích dữ liệu thống kê trong nghiên cứu của chủ đề này, trong việc phát hiện HBV, hệ thống phát hiện huyết thanh học và axit nucleic có thể đạt được những lợi thế bổ sung cho nhau. Tuy nhiên, nếu áp dụng chiến lược sàng lọc anti-HBc ở những quốc gia, khu vực có tỷ lệ mắc bệnh viêm gan B cao thì khả năng ứng dụng của nó sẽ giảm đi đáng kể, vì vậy, tác giả cho rằng việc áp dụng HBs Ag kết hợp với chiến lược phát hiện HBV DNA là vô cùng khả thi. . Đồng thời, nguy cơ đột biến HBV ở các nước có tỷ lệ lưu hành viêm gan B cao đã tăng lên đáng kể, và xác suất lây nhiễm bí ẩn cũng tăng lên tương ứng, điều này hầu như đặt ra nhiều trở ngại cho việc áp dụng công nghệ phát hiện.Mặc dù công nghệ phát hiện đã được cải tiến rất nhiều trong những năm gần đây, và sự tiến bộ của các dụng cụ y tế ngày càng được nâng cao, nhưng việc áp dụng hợp lý và hiệu quả các kỹ thuật phát hiện này trong các phòng thí nghiệm vẫn là một trong những chủ đề phổ biến không ngừng được tìm hiểu trong thực tế.[4].
Phân tích các số liệu trong Bảng 1 và Bảng 2, các mẫu âm tính cho lần kiểm tra kế toán đầu tiên chiếm 11,96% trong tổng số các mẫu dương tính với thuốc thử kép HBs Ag. Các mẫu vật trên chưa được nghiên cứu thực nghiệm khẳng định cuối cùng, nhưng kết hợp với các báo cáo tài liệu trước đó, giá trị kỳ vọng dương tính tương ứng đạt 92,6% -99,2%, điều này cho thấy vấn đề phát hiện sót đã nảy sinh trong giai đoạn tính toán và phát hiện.Trong phần này, có 5 trường hợp có S / CO> 15, chiếm 45,45% tổng số, các nghiên cứu trước đây đã phát hiện ra rằng có mối tương quan thuận giữa tỷ lệ xác nhận S / CO và giá trị của chính nó.[5]. S / CO tối thiểu của kết quả xét nghiệm huyết thanh là 1,07, điều này cho thấy có 3 bệnh phẩm có S / CO <5 với ít nhất một thuốc thử.Nếu một lần thử thuốc thử ELISA được sử dụng theo chiến lược thử nghiệm mới ban hành, liệu yêu cầu phát hiện của 100,0% mẫu của bộ phận này có thể được đảm bảo hay không, đòi hỏi phải liên tục mở rộng chiều sâu nghiên cứu trong các công việc sau này.[6]. Tỷ lệ mẫu vật không được phát hiện bởi các hệ thống phát hiện axit nucleic khác nhau được phân tích, và tỷ lệ của hệ thống kiểm tra đơn lẻ và kiểm tra hỗn hợp lần lượt là 36,36% và 73,64%. Tuy nhiên, tổng lượng tiêu chuẩn thử nghiệm cho hai hệ thống trên trong phạm vi thời gian thử nghiệm là gần như nhau. Do đó, nếu thuốc thử ELISA được kết hợp với một hệ thống phát hiện hỗn hợp, cần chú ý nhiều hơn đến độ nhạy của thuốc thử ELISA. Sau khi quan sát tổng thể và phân tích số liệu thống kê trong Bảng 2, nhận thấy có hai mẫu cho kết quả dương tính, tuy nhiên trong quá trình tách chúng ra thì kết quả tương ứng là âm tính. đều> 15, thuộc loại bệnh phẩm dương tính mạnh. Quan sát kết quả xét nghiệm của hai mẫu vật dương tính mạnh nêu trên, không khó để nhận thấy rằng không phải chỉ khi hệ thống phát hiện hỗn hợp mẫu vật dương tính mạnh ELISA mới cho kết quả dương tính mà sau khi tách ra kết quả xét nghiệm lặp lại trong bài viết này phải dương tính. cho thấy rằng hai mẫu này đều thấp Mẫu có nồng độ, ở mức độ lớn hạn chế tỷ lệ phát hiện của các thử nghiệm lặp lại.Phân tích tổng hợp kết quả phát hiện của hai mẫu vật này, cần xem xét các câu hỏi sau[7]: Ngay cả với các mẫu ELISA dương tính mạnh, khó có thể hoàn toàn tránh được việc bỏ sót việc phát hiện trong xét nghiệm axit nucleic. Nếu chỉ áp dụng một chiến lược xét nghiệm ELISA tại thời điểm này, thì việc kiểm tra chất lượng của quá trình thêm mẫu cần được tăng cường và các mẫu phải được Tránh dựa trên các phương pháp hợp lý. Việc bỏ sót và bổ sung chủ yếu là do nếu có sai lệch trong giai đoạn xét nghiệm huyết thanh học thì ngay cả khi đối tượng xét nghiệm là mẫu dương tính mạnh, xét nghiệm axit nucleic vẫn sẽ bị bỏ sót.
Quan sát kết quả thử nghiệm được hình thành trong hệ thống thử nghiệm đơn. Mặc dù các mẫu có nồng độ thấp có thể được phát hiện trong quá trình thử nghiệm axit nucleic lặp lại, nhưng không thể lặp lại thử nghiệm trên tất cả các mẫu một trong thực tế, điều này cho thấy rằng nếu một ELISA được sử dụng kết hợp với một đơn lẻ Khi hệ thống phát hiện là một phương pháp chiến lược mới để phát hiện trong phòng thí nghiệm, cần phải thường xuyên đánh giá hiệu suất của hệ thống phát hiện axit nucleic trên cơ sở tập trung vào việc kiểm soát chất lượng của giai đoạn phát hiện huyết thanh học, đó là độ nhạy, để đạt được sự kiểm soát chính xác và hiệu quả giới hạn phát hiện tối thiểu của phòng thí nghiệm. Bằng cách này, tỷ lệ phát hiện của các mẫu có nồng độ thấp được cải thiện.Quan sát kết quả phát hiện trong hệ thống phát hiện hỗn hợp. Khi kết quả phát hiện là âm tính, mẫu thu được bằng phép thử đơn lẻ vẫn có thể được phát hiện là kết quả dương tính.[8].
Tóm lại, dù là xét nghiệm đơn lẻ hay xét nghiệm hỗn hợp hệ thống axit nucleic, khó có thể phá vỡ hoàn toàn kết quả xét nghiệm huyết thanh kép HBs Ag dương tính nhưng xét nghiệm axit nucleic âm tính. Việc đánh giá axit nucleic và hệ thống xét nghiệm huyết thanh cần được thanh toán chú ý đến. Phân tích so sánh luật để tránh bỏ sót các cuộc thanh tra, do đó đảm bảo an toàn hơn cho việc truyền máu, đồng thời tạo điều kiện cho ngành y tế Trung Quốc phát triển lành mạnh và bền vững, đồng thời cung cấp các dịch vụ tốt hơn và an toàn hơn để duy trì sức khỏe con người.

người giới thiệu
[1]Zhang Yu, Sun Guodong, Tian Feng, và cộng sự. Phân tích tỷ lệ HBV DNA đơn dương tính của hệ thống phát hiện mẫu hỗn hợp trong phòng thí nghiệm axit nucleic của trạm máu[J]. Kiểm soát Động vật Y tế, 2020, 36 (10): 930-933.
[2]Zhou Lu. Ứng dụng công nghệ phát hiện axit nucleic trong sàng lọc máu của người hiến máu[J].Journal of Clinical Laboratory Science (Electronic Edition), 2020, 9 (1): 188-189.
[3]Ren Benchun, Zhou Xiaozhen, Zhuo Xiaofu. Ứng dụng công nghệ TMA trong việc phát hiện HBV-DNA ở người hiến máu[J]Tạp chí Huyết học Thực nghiệm Trung Quốc, 2019, 27 (6): 1998-2002.
[4]Qi Aihong. Ảnh hưởng của tan máu, lipid máu và điều kiện bảo quản đến việc phát hiện HBV DNA và HIV RNA axit nucleic[J]. Y học thực hành Trung Quốc, 2019,14 (33): 197-198.
[5]Xie Yuena, Pan Tong, Liu Jun. Phân tích kết quả xét nghiệm của những người hiến máu phản ứng đơn HBV-DNA ở Thiên Tân[J]Tạp chí Truyền máu Trung Quốc, 2019, 32 (11): 1159-1162.
[6]Zhang Yu, Sun Guodong, Zhang Li, và các cộng sự. Đặc điểm phân bố huyết thanh của viêm gan B huyền bí ở người hiến máu[J]Phòng thí nghiệm và truyền máu lâm sàng, 2019, 21 (5): 480-485.
[7]Rong Guodong, Zhao Hong, Wu Lei, và các cộng sự. Thiết lập và ứng dụng kế hoạch lựa chọn và đánh giá công cụ phát hiện và tách chiết axit nucleic tự động[J].Journal of Molecular Diagnosis and Therapy, 2019,11 (3): 233-237.
[8]Pei Baoqin, Xia Bing. Phân tích vai trò của HBV-DNA phát hiện axit nucleic trong phát hiện viêm gan B[J]Tạp chí Y học Trung Quốc về Công nghiệp luyện kim, 2019,36 (1): 109-110.


Chúc các bạn đọc tin baos bong da vui vẻ!