ket qua bong da hom qua

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 19/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về ket qua bong da hom qua

bong da mu

Wu Ying1 Sun Aifeng2 Sun Qirui3

1. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Baicheng Cục Kiểm tra Thực phẩm và Mỹ phẩm, Baicheng, Cát Lâm 137000; 2. Trường Trung học Chuyên nghiệp Baicheng cho Nhân viên Y tế, Baicheng 137000, Cát Lâm; 3. Chuyên ngành Y tế Dự phòng (Luật Y tế) 2012, Trường Y tế Công cộng, Đại học Cát Lâm, Trường Xuân, Cát Lâm 130021

[摘要] Bài báo này áp dụng nguyên tắc phân tích cặp tập hợp để phân loại và xếp hạng chất lượng công việc giám sát vệ sinh của Hải Môn từ năm 1997 đến năm 2002. Theo các tiêu chuẩn phân loại đã được thiết lập, kết quả được phân loại là loại III từ năm 1997 đến năm 1998, loại II năm 1999, loại I ở các năm khác. Và với sự tăng dần từng năm, thứ hạng tăng dần theo từng năm; khi sự không chắc chắn thay đổi, các hạng mục và thứ hạng có thể thay đổi, cho thấy chất lượng của công tác giám sát vệ sinh đang có những thay đổi năng động, điều này cung cấp cơ sở khoa học để không ngừng nâng cao chất lượng giám sát vệ sinh.

[教育期刊网 http://www.jyqkw.com
关键词 ] Đặt phân tích cặp; số liên lạc; giám sát vệ sinh thực phẩm; giám sát chất lượng vệ sinh; đánh giá toàn diện

[中图分类号] R155,5[文献标识码]MỘT[文章编号]1672-5654 (2014) 07 (c) -0061-02

Cái gọi là an toàn thực phẩm đề cập đến việc đảm bảo rằng tất cả mọi người đều được tiếp cận với thực phẩm đầy đủ, bổ dưỡng, an toàn và được canh tác hợp lý[1]. An toàn thực phẩm là một trong những vấn đề chính ảnh hưởng đến sức khỏe của cư dân Trung Quốc. Trung Quốc là một nước đang phát triển, sự phát triển kinh tế và xã hội của các vùng khác nhau không đồng đều, bao gồm tác hại đối với sức khỏe, chất lượng cuộc sống và cuộc sống do thiếu dinh dưỡng và gia tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính do suy dinh dưỡng gây ra. Đồng thời thời gian, các yếu tố khác nhau gây ra bởi ô nhiễm thực phẩm không thể được bỏ qua. Điều này đòi hỏi các chi cục giám sát thực phẩm và thuốc phải tăng cường giám sát vệ sinh thực phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân một cách hiệu quả. Để đạt được mục tiêu này, tác giả đã sử dụng phân tích thu thập để phân loại, sắp xếp số liệu phản ánh chất lượng giám sát vệ sinh thực phẩm của thành phố Hải Môn trong 6 năm liên tục, đồng thời cung cấp cơ sở liên quan để không ngừng nâng cao chất lượng giám sát vệ sinh. Kết quả được báo cáo như sau.

1 Vật liệu và phương pháp

1.1 Thông tin chung

Dựa trên các số liệu cơ bản phản ánh chất lượng giám sát vệ sinh thực phẩm ở thành phố Hải Môn từ năm 1997 đến năm 2002, tỷ lệ giám sát sàng lọc (%, X1), tỷ lệ đạt (%, X2), tỷ lệ kiểm tra lấy mẫu (%, X3) và giám sát Tỷ lệ đậu tài liệu (%, X4), tỷ lệ khám sức khỏe (%, X5), tỷ lệ huấn luyện (%, X6) và số vụ ngộ độc thực phẩm (X7) được sử dụng làm chỉ số đánh giá. Giá trị quan sát thực tế của từng chỉ tiêu là được hiển thị trong Bảng 1.[2]. Trong số đó, X1 ~ X6 là các chỉ số chất lượng cao và X7 là các chỉ báo chất lượng thấp.

1.2 Phương pháp thống kê

Theo văn học[3-4]Nguyên tắc cơ bản của, theo các dữ liệu biến số khác nhau, đặt giả tạo khoảng ba mức của mỗi chỉ số đánh giá và xây dựng số kết nối bậc ba theo nguyên tắc phân tích cặp tập hợp; theo lý thuyết phân tích cặp tập hợp, do hệ số chênh lệch i∈[-1,1], J = -1, tôi lấy giá trị trung vị để tính giá trị hiệu dụng của số liên lạc, cấp tương ứng với giá trị hiệu dụng lớn nhất của số liên lạc trong cùng năm là loại được đánh giá; giá trị hiệu dụng lớn nhất trong cùng một danh mục được xếp hạng đầu tiên[5], Cùng một người phân tích dữ liệu ban đầu để xác định đơn hàng hợp lý.

2 kết quả

2.1 Xác định số lượng của từng loại chỉ số và khoảng số lượng và đánh dấu

Vì dữ liệu trong Bảng 1 chỉ có 6 năm, nên nó được xác định là chia thành ba cấp độ và các mô tả thống kê được thực hiện theo số lượng các kết nối bậc ba.Vì mỗi chỉ số đánh giá là một dữ liệu biến số, mỗi chỉ số được chia đều thành ba phần theo phương pháp chia đều và tổng khoảng cách của cùng một chỉ số là R, Xmax và Xmin lần lượt biểu thị các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất, và khoảng ba cấp Các phạm vi là[Xmin,Xmin+R/3)、[Xmin+R/3,Xmin+2R/3)和[Xmin+2R/3,Xmax]Tương ứng với các chỉ số chất lượng cao của loại Ⅰ ~ Ⅲ và các chỉ số chất lượng thấp của loại Ⅲ ~ Ⅰ, không đánh dấu chúng sau giá trị quan sát, xem Bảng 1.

2.2 Xây dựng số kết nối

Xem Bảng 2. Số lượng kết nối bậc ba được thiết lập um ​​= A / N + Bi / N + Cj / N, trong đó A, B và C tương ứng đại diện cho số mục khác với loại m bằng 0 ~ 2, N là số chỉ số đánh giá , i, j Biểu thị các hệ số của phần khác nhau và phần đối diện tương ứng. Ví dụ: khi số kết nối loại I vào năm 1998 được thiết lập, có 1 trong số 7 chỉ số đánh giá khác với loại I tương ứng bằng 0 và 1, và có 5 chỉ số ở loại 2, vì vậy số kết nối là 0,14 + 0,14i + 0,72j, cũng đúng Tính số liên lạc của các danh mục khác trong năm và ở từng danh mục trong các năm khác.

2.3 Xác định hạng mục và trình tự chất lượng của công tác giám sát vệ sinh thực phẩm hàng năm

Tiêu chí để xác định danh mục là giá trị liên hệ hiệu quả trong cùng năm càng lớn thì khả năng thuộc danh mục này càng lớn và nó được xác định là danh mục này. Gọi i = 0 và j = -1 của mỗi số liên lạc trong Bảng 2 để tính giá trị liên lạc hiệu dụng, xem các số bên ngoài số liên lạc trong Bảng 2. Ví dụ, năm 1997, giá trị hiệu quả của số kết nối loại I, loại II và loại III lần lượt là -1, 0 và 1. Do đó, chất lượng công tác giám sát vệ sinh thực phẩm năm đó thuộc loại I. Tương tự, các loại của các năm khác được đánh giá như trong Bảng 2 5 cột.

Khi phân loại, trước tiên cần xác định rõ rằng loại I tốt hơn loại II và loại II tốt hơn loại III. Trong cùng một danh mục, những năm có giá trị hiệu dụng lớn hơn được xếp hạng cao hơn. Ví dụ, các năm tương ứng với loại III là 1997 và 1998, và giá trị hiệu dụng của chúng tương ứng là 1 và 0,58. Do đó, kết quả của hai năm một lần. xếp hạng là 6 và 5; đối với loại I, 2001 và 1998, các giá trị hiệu quả trong năm 2002 là bằng nhau. Tại thời điểm này, chúng ta nên xem xét giá trị của quan sát ban đầu. Vì có 3 trong số 7 chỉ số đánh giá là tốt hơn năm 2002 năm 2001, xếp hạng năm 2002 nên đứng đầu nên thu được kết quả xếp hạng ở Bảng 2.

3 Thảo luận

Lý thuyết phân tích cặp tập hợp dựa trên một hệ thống xác định và bất định thống nhất, công nhận và mô tả một cách biện chứng sự thống nhất của các mặt đối lập có trong tổng thể hệ thống xác định và bất định, đồng thời nhận ra cách phân loại và xử lý các vấn đề không chắc chắn một cách đầy đủ và hiệu quả.[6]. Dựa trên dữ liệu thực tế trong Bảng 1, bài viết này đặt giả tạo các giá trị quan sát của mỗi chỉ số thành 3 mức đồng nhất, để các chỉ số hàng năm tạo thành một bộ cấp độ và các cấp độ tiêu chuẩn I, II và III được tạo thành một bộ cấp độ. Tập hợp tạo thành một cặp tập hợp. Bằng cách này, các nguyên tắc cơ bản của phân tích cặp tập hợp có thể được sử dụng để thu được số lượng kết nối bậc ba trong cùng một năm và sau đó các danh mục cấp dưới của các năm khác nhau có thể được xác định theo giá trị kết nối hiệu quả và phân tích cụm được hoàn thành ; đồng thời, giá trị kết nối của cùng một danh mục được so sánh để xác định thứ tự. Tránh sai sót khi phân định và sắp xếp.

Cần lưu ý rằng đối với hệ số i∈[-1,1]Trong bài báo này, giá trị trung vị được sử dụng để tính giá trị hiệu dụng của số kết nối và giá trị cực trị cũng có thể được sử dụng để tính toán. Ví dụ, đối với số lượng kết nối của mỗi cấp vào năm 1999, khi i được đặt thành -1, các giá trị kết nối hiệu quả cho các loại I đến III tương ứng là -0,14, -0,14 và -0,72, có thể được đánh giá như cả loại I và loại II; khi i được lấy 1. Các giá trị kết nối hiệu dụng của I đến III tương ứng là 0,72, 1 và 0,14, nên được đánh giá là Loại II. Có thể thấy rằng khi độ bất định thay đổi, các hạng mục và thứ hạng có thể thay đổi, cho thấy chất lượng của công tác giám sát y tế đang có sự thay đổi năng động. Trong thực tế công tác, cán bộ thanh tra y tế phải nỗ lực hết mình trong công tác giám sát y tế theo yêu cầu của pháp luật, không ngừng nâng cao chất lượng giám sát y tế, nâng cao mức độ an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nhân dân, thúc đẩy sự phát triển phối hợp. của nền kinh tế và xã hội.

Xếp hạng thu được trong bài viết này giống với phương pháp Topsis, phương pháp tỷ lệ tổng xếp hạng[7]Và phương pháp hệ số hiệu quả[8]Việc phân loại hoàn toàn giống nhau. Bốn phương pháp có những đặc điểm riêng, trong bài này chúng được sắp xếp đồng thời phân loại và có thể được đánh giá động; ba phương pháp còn lại không chỉ có thể sắp xếp mà còn có thể được sử dụng để nghiên cứu xu hướng phát triển và kiểm tra giả thuyết. Vì vậy, trong thực tế công việc, việc lựa chọn hợp lý các phương pháp thống kê để đánh giá toàn diện cần dựa trên mục đích nghiên cứu và đặc điểm của dữ liệu.

[教育期刊网 http://www.jyqkw.com
参考文献]

[1] Merson MH, Black RE, Tổng biên tập của Mills AJ, do Guo Xinbiao dịch. Y tế công cộng quốc tế: Dịch bệnh, Kế hoạch, Hệ thống và Chính sách (Bản gốc thứ hai)[M]Bắc Kinh: Nhà xuất bản Công nghiệp Hóa chất, 2009.

[2] Lu Weigen. Ứng dụng Phương pháp Topsis trong Đánh giá Chất lượng Công việc Giám sát Vệ sinh[J]Tạp chí Thanh tra Y tế Trung Quốc, 2004, 11 (4): 241-243.

[3] Qiu Zhaojun, Sun Aifeng. Ứng dụng số kết nối trong phân tích cụm về chất lượng kiểm tra sức khỏe ở các vùng khác nhau[J]. Hướng dẫn Y học Trung Quốc, 2011, 9 (36): 490-492.

[4] Wang Lijing, Sun Qirui, Sun Aifeng. Ứng dụng của phân tích cặp nhóm trong đánh giá toàn diện chất lượng không khí xung quanh trong những năm khác nhau[J].Science and Technology Innovation Herald, 2014, 11 (8): 100.

[5] Zhang Shaolin, Sun Aifeng. Ứng dụng của giá trị hiệu quả của số kết nối trong bảng xếp hạng hiệu quả của thuốc kháng khuẩn trong điều trị bệnh brucella[J]. Hướng dẫn Y học Trung Quốc, 2012, 10 (31): 373-374.

[6] Wang Mingwu, Jin Juliang, Zhou Yuliang. Đặt phương pháp và ứng dụng ghép phân tích cặp[M]Bắc Kinh: Science Press, 2014.

[7] Shi Jingming, Sun Aifeng. Việc áp dụng phương pháp tỷ số tổng cấp bậc trong đánh giá toàn diện và xu hướng phát triển của chất lượng giám sát vệ sinh thực phẩm trong các năm khác nhau[J]. Hướng dẫn Y học Trung Quốc, 2013, 11 (29): 594-595.

[8] Yu Junying, Sun Aifeng. Ứng dụng Hệ số Hiệu quả trong Đánh giá Toàn diện và Xu hướng Phát triển Chất lượng Công việc Kiểm tra Y tế[J]. Hướng dẫn Y học Trung Quốc, 2013, 11 (33): 585-586.

(Ngày nhận: 2014-04-27)

Chúc các bạn đọc tin ket qua bong da hom qua vui vẻ!