bong da song lam

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 19/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về bong da song lam

xem bong da hom nay

Yao Binghui1 Zhang Meiyan2

1. Giám đốc Bộ phận Giám sát Vệ sinh thuộc Sở Y tế Thành phố Manzhouli, Manzhouli 021400, Nội Mông Cổ; 2. Bộ phận Giám sát Vệ sinh Nước uống, Văn phòng Giám sát Vệ sinh thuộc Sở Y tế Thành phố Manzhouli, Manzhouli 021400, Nội Mông

[摘要] Mục đích là để hiểu đầy đủ về thực trạng giám sát và quản lý vệ sinh nước uống tại Thành phố Manzhouli, tìm ra các mắt xích yếu trong giám sát vệ sinh nước uống, phân bổ hợp lý nguồn lực giám sát vệ sinh, thực hiện giám sát và quản lý theo quy định của pháp luật, và cung cấp hiệu quả một đảm bảo mạnh mẽ cho sự an toàn của nước uống cho công chúng. Phương pháp Kết hợp các cuộc phỏng vấn sâu, diễn đàn và trao đổi, và khảo sát bằng bảng câu hỏi đã được thông qua. Kết quả Năm 2014, tổng số hộ được giám sát bởi 3 đơn vị cấp nước tập trung là 40 lượt hộ, bình quân mỗi quý giám sát 3,33 lần, 33 lượt hộ đạt yêu cầu, tỷ lệ đạt yêu cầu 82,5%; kiểm tra 97 mẫu nước và 85 người đạt chuẩn, tỷ lệ trên chuẩn 87,63%. Kết luận Điều kiện vệ sinh nước uống ở Manzhouli tương đối tốt.

[教育期刊网 http://www.jyqkw.com
关键词 ] Nước uống; giám sát; giám sát

[中图分类号] R123.1[文献标识码]MỘT[文章编号]1672-5654 (2015) 01 (b) -0006-02

Nước là nguồn gốc của sự sống và là nền tảng của sức khỏe, với sự nâng cao không ngừng của nhận thức về sức khỏe của người dân, sức khỏe và an toàn nước uống đã trở thành một chủ đề được người dân quan tâm. thành phố. Để hiểu đầy đủ về thực trạng giám sát và quản lý vệ sinh nước uống tại Thành phố Manzhouli, tìm ra các mắt xích yếu trong công tác giám sát vệ sinh nước uống, phân bổ hợp lý nguồn lực giám sát vệ sinh, thực hiện giám sát và quản lý theo quy định của pháp luật, cung cấp hiệu quả một đảm bảo mạnh mẽ cho sự an toàn của nước uống cho công chúng. Đề tài đã điều tra, phân tích tình hình giám sát, giám sát VSMT năm 2014 của 3 đơn vị cấp nước tập trung trên địa bàn TP.

1 Đối tượng và phương pháp

1.1 Người trả lời

Trên địa bàn thành phố có 3 đơn vị cấp nước tập trung và 2 cơ quan kiểm tra chất lượng nước.

1.2 Phương pháp điều tra

Thông qua sự kết hợp của các cuộc phỏng vấn sâu, các diễn đàn và trao đổi, và các cuộc khảo sát bằng bảng câu hỏi. Bộ câu hỏi chủ yếu bao gồm bộ câu hỏi thông tin chung quốc gia cho các đơn vị giám sát nước ăn uống, bộ câu hỏi về năng lực kiểm tra chất lượng nước ăn uống và bộ câu hỏi về cấu hình thiết bị của các phòng kiểm tra chất lượng nước ăn uống. Nội dung phiếu điều tra gồm tổng số lao động, số lao động, số người có giấy chứng nhận sức khỏe, công suất cấp nước sinh hoạt, số người được cấp nước, loại nguồn nước, sản lượng nước. Quy trình, phương pháp khử trùng, số lượng phòng thí nghiệm và giấy phép vệ sinh, các hạng mục kiểm tra chất lượng nước và các thí nghiệm của cơ quan kiểm tra chất lượng nước Cấu hình thiết bị phòng thí nghiệm và các nội dung khác, đồng thời thu thập giám sát chất lượng nước trong hai năm qua và xử phạt đối với nước uống các trường hợp. Phân tích dữ liệu được thực hiện bằng phần mềm phân tích thống kê spss, và dữ liệu đếm được phân tích bằng phân tích chi-bình phương trong thống kê.

2 kết quả

2.1 Tình huống cơ bản

Số đơn vị cấp nước tập trung trên địa bàn thành phố là 3 đơn vị, tổng số lao động là 86 người, số lao động là 45 người và số người có giấy chứng nhận sức khỏe là 45 người, tỷ lệ có giấy chứng nhận là 100%. Công suất cấp nước hàng ngày là 51.100 tấn, dân số cấp nước là 270.000 người. Ở góc độ loại nguồn nước, cả ba đều là nước ngầm nông, ở góc độ loại hình đơn vị thì có 2 công ty cấp nước thành phố và 1 công ty cấp nước tự xây dựng. Theo quan điểm của công nghệ sản xuất nước, nước nguồn nói chung đã được xử lý. Từ quan điểm của các phương pháp khử trùng, cả ba công ty đều sử dụng phương pháp khử trùng bằng clo điôxít. Hai đơn vị cấp nước đã thành lập phòng thí nghiệm. Có 2 cơ quan kiểm tra chất lượng nước, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh thành phố Manzhouli và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh huyện Zhalai Nuoer, cả hai đều có phòng xét nghiệm hóa lý và phòng xét nghiệm vi sinh, và có tổng cộng 12 thiết bị kiểm tra chất lượng nước. liên quan đến kiểm soát dịch bệnh và nước uống của thành phố. Có tổng cộng 25 dự án giám sát chứng nhận đủ điều kiện, tổng số 13 thiết bị kiểm tra chất lượng nước để kiểm soát dịch bệnh tại huyện Zha, và tổng số 26 dự án giám sát chất lượng nước uống.

2.2 Giám sát và kiểm tra sức khỏe thường xuyên

Đánh giá kết quả giám sát vệ sinh nước ăn uống năm 2014, việc giám sát vệ sinh được thực hiện ít nhất mỗi quý một lần. Kiểm tra tại chỗ giấy phép vệ sinh của đơn vị cấp nước, giấy chứng nhận sức khỏe của nhân viên cấp nước, hệ thống tổ chức quản lý sức khỏe nước uống, kế hoạch khẩn cấp, quy trình sản xuất nước, vận hành khử trùng, làm sạch nước cơ sở lưu trữ, hồ sơ hoạt động, chứng nhận sản phẩm lội nước, và điều chỉnh năm bệnh Tình huống đang chờ đợi. Đồng thời, các cuộc thanh tra đặc biệt có liên quan theo yêu cầu của cấp trên đã được thực hiện. Tổng số hộ giám sát là 40 hộ, bình quân mỗi quý giám sát 3,33 lần. Qua phân tích tỷ lệ đủ điều kiện, tổng số lượt hộ giám sát là 40 lượt, đủ điều kiện là 33 lượt, tỷ lệ đủ điều kiện là 82,5%.

2.3 Phát triển giám sát chất lượng nước

Trong năm 2014, có tổng cộng 97 mẫu nước được lấy mẫu ngẫu nhiên và xét nghiệm từ 3 đơn vị cấp nước tập trung, 85 trong số đó đạt tiêu chuẩn, với tỷ lệ đạt 87,63. So sánh các tiêu chuẩn giám sát của nước nhà máy và nước ngoại vi ở Manzhouli từ năm 2013 đến năm 2014 được thể hiện trong Bảng 1. Sau khi phân tích chi bình phương, hai nhóm nước nhà máy và nước ngoại vi đều là χ20,05, 1> 3,84, P <0,05 (nước nhà máy χ20,05, = 4,18, P <0,05; nước ngoại vi χ20,05, = 3,97 , P <0,05), trong năm 2013 và 2014, việc so sánh tỷ lệ đạt tiêu chuẩn của giám sát nước nhà máy và nước ngoại vi của hai nhóm có ý nghĩa thống kê, có thể coi tỷ lệ đạt tiêu chuẩn giám sát chất lượng nước uống của Manzhouli ở Năm 2014 cao hơn năm 2013.

2.4 Tình hình giám sát vệ sinh và các trường hợp xử phạt

Trong năm 2014, tổng số nước uống đã bị xử lý 2 trường hợp vi phạm là xét nghiệm chất lượng nước không đạt yêu cầu về tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống, đây đều là quy trình chung và được thực hiện có ý thức, tổng số tiền phạt là 6.000 NDT. đã được áp đặt. Không có hình phạt nào trong năm 2013.

3 Thảo luận

Từ việc so sánh các dữ liệu khác nhau trong Bảng 1 và phân tích thống kê, có thể thấy rằng chất lượng nước uống ở Manzhouli City đã được cải thiện đáng kể, nhưng cần phải cải thiện hơn nữa.

3.1 Lý do cải thiện chất lượng nước uống

Với tiền đề là tỷ lệ giám sát và giám sát chất lượng nước đạt tiêu chuẩn tương đối thấp vào năm 2013, Văn phòng Giám sát Vệ sinh thuộc Sở Y tế Thành phố Manzhouli chủ yếu tập trung lãnh đạo, mở rộng công khai các tiêu chuẩn vệ sinh nước uống, tăng tần suất giám sát và theo dõi. Đơn vị cấp nước đã thực hiện các biện pháp chấn chỉnh, tăng cường học tập, tập huấn pháp luật về nước sạch và kiến ​​thức vệ sinh cho nhân viên cấp nước và đã đạt được những kết quả rõ rệt.

3.2 Các vấn đề chính hiện đang tồn tại

3.2.1 Những vướng mắc, khó khăn của các đơn vị cấp nước Tất cả các đơn vị cấp nước đều: ① Không thực hiện khoanh vùng bảo vệ nguồn nước theo quy định (việc khoanh vùng bảo vệ nguồn nước là vấn đề lịch sử, có tranh chấp về diện tích chéo các quận hạt và việc chiếm đóng đồng cỏ, đồng thời là cần thiết. Sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ, lượng vốn đầu tư lớn và sự tham gia chung của nhiều ngành trong việc phân định), điều này chắc chắn mang đến những nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe và sự an toàn của nước sinh hoạt cho người dân thành phố; ② Trong những năm gần đây, chất lượng nước của các nguồn nước luôn biến động và xấu đi, đặc biệt là lượng ôxy tiêu thụ vượt tiêu chuẩn, cần cải tạo và xây dựng một số quy trình của nhà máy nước; ③ Đường ống dẫn nước mạng quá cũ và cần được thay thế gấp.

3.2.2 Những tồn tại và khó khăn của các cơ sở kiểm nghiệm chất lượng nước là còn xa 106 hạng mục của tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống và có khoảng cách rất lớn về khả năng kiểm tra.[1]. Lý do: ①Chiều thiết bị kiểm tra chất lượng nước cao cấp và phức tạp, chỉ có một số thiết bị đơn giản và nhỏ; ②Thiếu nhân lực chuyên môn kỹ thuật; ③ Không đủ kinh phí để mua các thiết bị kiểm tra liên quan.

3.2.3 Những vướng mắc, khó khăn trong công tác giám sát sức khoẻ: Không đủ cán bộ giám sát sức khoẻ, quá tải về nhân lực giám sát sức khoẻ, thiếu hụt nghiêm trọng kinh phí giám sát sức khoẻ sẽ làm giảm chất lượng giám sát sức khoẻ.[2].

4 Các biện pháp đối phó và đề xuất

①Xác định khu vực bảo vệ nguồn nước và tăng cường bảo vệ khu vực nguồn nước. Chính phủ nên liên lạc và thương lượng với các cơ quan liên quan và chính quyền các quận, huyện để thảo luận về việc xây dựng các biện pháp khả thi, đồng thời phân định các khu vực bảo vệ nguồn nước cùng nhiều cơ quan càng sớm càng tốt. bảo vệ nguồn nước giếng khoan, ngăn ngừa các hoạt động gây ô nhiễm nguồn nước. An toàn nước sinh hoạt ở các thành phố là vấn đề lớn liên quan đến dân sinh, các cấp ban ngành cần hết sức coi trọng, thường xuyên quan tâm, thông tin kịp thời, tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, để người dân có thể uống nước một cách an toàn và yên tâm.

② Căn cứ vào kết quả quan trắc chất lượng nước, căn cứ vào hiện trạng chất lượng nước và mối đe dọa của các chỉ tiêu không phù hợp và các chỉ tiêu tiềm ẩn không phù hợp, doanh nghiệp cấp nước cần tăng cường chuyển đổi công nghệ và thay thế mạng lưới đường ống cũ kỹ trong khu vực đô thị.Chính phủ cần hỗ trợ mạnh mẽ để cuối cùng đảm bảo chất lượng cấp nước đạt yêu cầu tiêu chuẩn và đảm bảo an toàn cấp nước đô thị.

③Tăng số lượng cán bộ giám sát y tế và cán bộ chuyên môn kỹ thuật, tăng cường đầu tư cho công tác giám sát, theo dõi sức khỏe[3].Để đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm của 106 phân tích chỉ số chất lượng nước trong "Tiêu chuẩn vệ sinh cho nước uống" quốc gia (GB5749-2006)[4]Khi đó phải tăng vốn đầu tư trang thiết bị kiểm tra chất lượng nước, trang bị lực lượng kỹ thuật mạnh. Đồng thời, tất cả các cơ quan giám sát chất lượng nước cần có nhiều hình thức để tăng cường đào tạo và nâng cấp kỹ thuật cho người vận hành để họ có thể làm quen với các yêu cầu của tiêu chuẩn chất lượng nước càng sớm càng tốt và thành thạo các điểm kỹ thuật. và các phương pháp thử nghiệm của các dụng cụ và thiết bị thử nghiệm.

④Tăng cường công khai và giáo dục để hình thành bầu không khí giám sát xã hội và đàn áp nghiêm khắc. Phát huy hết vai trò giám sát của báo chí và công chúng, một mặt, tận dụng triệt để các phương tiện thông tin như đài phát thanh, truyền hình, báo chí, mạng Internet, thực hiện mạnh mẽ việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật và các quy định về nước uống, cải thiện nâng cao ý thức tự bảo vệ mình của người dân, hướng dẫn người dân hiểu biết khoa học, đúng đắn. và tình hình giải trình để ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp và tội phạm. Tạo động lực mạnh mẽ, huy động sự tham gia của toàn xã hội, tăng cường giám sát xã hội.

[教育期刊网 http://www.jyqkw.com
参考文献]

[1]Xie Rensheng. Các vấn đề và biện pháp giải quyết trong giám sát vệ sinh và giám sát nước uống[J].Occupation and Health, 2010, 26 (17): 2023-2024.

[2]Chi Yudi, Chi Zhexu. Các vấn đề và biện pháp đối phó trong giám sát sức khỏe ban đầu[J]Nghiên cứu sử dụng thuốc hợp lý, hợp lý, 2011, 4 (7): 107.

[3]Hong Juexin, Zeng Jianbo. Hiện trạng và các biện pháp đối phó với giám sát sức khỏe ban đầu[J]Ngành Y tế Trung Quốc, 2012 (35): 19.

[4]Zhong Gemei, Tang Zhenzhu. Hiện trạng, các vấn đề và biện pháp đối phó với giám sát vệ sinh nước uống ở Quảng Tây[J]Quản lý Y tế Công cộng Trung Quốc, 2011,27 (6): 685-687.

(Ngày nhận: 2014-10-17)

Chúc các bạn đọc tin bong da song lam vui vẻ!