xem bong da trưc tuyen

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 18/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về xem bong da trưc tuyen

keo bong da 88

Chen Rong Zeng Xiaofang

Chi nhánh y tế của Viện Công nghệ Jingchu, Jingmen 448000, tỉnh Hồ Bắc

【Tóm tắt】 Mục tiêu: Khám phá việc áp dụng phương pháp giảng dạy so sánh trong giảng dạy dược lý hệ thần kinh hiệu quả và đúc kết kinh nghiệm giảng dạy. Phương pháp: Nghiên cứu này chọn ngẫu nhiên 4 lớp của khóa học thần kinh bắt buộc từ các lớp đại học lâm sàng năm 2011 của trường chúng tôi, và chia chúng thành nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm. Nhóm đối chứng đã sử dụng cách dạy truyền thống thông thường. Nhóm quan sát áp dụng phương pháp dạy học so sánh. Đánh giá tổng tỷ lệ hiệu quả của hai nhóm bệnh nhân sau các phương pháp giảng dạy khác nhau, và đánh giá việc áp dụng phương pháp giảng dạy so sánh trong giảng dạy dược lý hệ thần kinh hiệu quả. Kết quả: Tỷ lệ học sinh của nhóm thực nghiệm có điểm tổng kết từ 80 trở lên là 35,12% và tỷ lệ học sinh có điểm ≤ 60 ≤ 80 là 34,78%. Tổng tỷ lệ dạy học có hiệu quả là 87,26%, trong đó cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng (P <0,05), sự khác biệt trên có ý nghĩa thống kê. Kết luận: Phương pháp giảng dạy so sánh có tác dụng giảng dạy tốt trong giảng dạy dược lý hệ thần kinh hiệu quả, có thể nâng cao chất lượng giảng dạy một cách hiệu quả, giảm bớt sự khó hiểu và phức tạp của dược lý hệ thần kinh, giúp nâng cao sự chấp nhận và chấp nhận của sinh viên. Nhận thức là đáng khuyến học và vận dụng.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
Từ khóa phương pháp giảng dạy so sánh; dược lý hệ thần kinh hiệu quả; dược lý học; ứng dụng giảng dạy

Dược học là môn học cầu nối giữa y học cơ bản và y học lâm sàng, đồng thời là cầu nối giữa y học và dược học.[1] Điều này cho thấy tầm quan trọng của tình trạng của nó. Thuốc hệ thần kinh là một điểm khó trong giảng dạy, và học sinh thường báo cáo rằng chúng trừu tượng và khó hiểu.[2] Nghiên cứu này đã chọn ngẫu nhiên 4 lớp dược lý hệ thần kinh bắt buộc từ các lớp đại học lâm sàng năm 2011 của trường chúng tôi, khám phá việc áp dụng phương pháp giảng dạy so sánh trong giảng dạy dược lý hệ thần kinh hiệu quả và tổng kết kinh nghiệm giảng dạy. Báo cáo như sau.

1 Đối tượng và phương pháp

1.1 Đối tượng nghiên cứu

Nghiên cứu này đã chọn ngẫu nhiên 4 lớp của các khóa học thần kinh bắt buộc từ các lớp lâm sàng đại học năm 2011 của trường chúng tôi. Trong đó, có 38 học sinh nam và 42 học sinh nữ. Độ tuổi phân bố của học sinh là 18-20 tuổi và độ tuổi trung bình là (21,5 ± 1,023) tuổi.[4] Theo phân tích thống kê, các số liệu chung như giới tính, tuổi tác… của các đối tượng thực nghiệm trong nghiên cứu này không khác biệt, không có ý nghĩa thống kê (P> 0,05) và có thể so sánh được.

1.2 Phương pháp

Các đối tượng thực nghiệm được chia đều thành nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm. Nhóm đối chứng đã sử dụng cách dạy truyền thống thông thường. Nhóm quan sát áp dụng phương pháp dạy học so sánh. Đánh giá tổng tỷ lệ hiệu quả của hai nhóm bệnh nhân sau các phương pháp giảng dạy khác nhau, và đánh giá việc áp dụng phương pháp giảng dạy so sánh trong giảng dạy dược lý hệ thần kinh hiệu quả.

Thực hiện phương pháp dạy học so sánh:

1.2.1 Hình thành mục tiêu dạy học

Căn cứ vào kế hoạch dạy học và đề cương dạy học môn dược học hệ thần kinh, xác định mục tiêu dạy học môn dược học hệ thần kinh.

1.2.2 Chọn đối tượng so sánh

Các sự vật ở các mức độ hoặc giai đoạn khác nhau tương tự như các khái niệm khó hiểu, các đối tượng có các thuộc tính chung và các mối quan hệ tương hỗ với nhau. Chẳng hạn như thuốc thần kinh hiệu quả và các thụ thể khác nhau.

(3) Xác định nội dung so sánh. Bao gồm các thuộc tính chung, các thuộc tính đặc biệt và sự khác nhau về giá trị thuộc tính của từng đối tượng. (4) Thực hiện dạy học so sánh.

(5) Đánh giá và tóm tắt.[3]

1.3 Tiêu chí về hiệu quả

Hiệu quả rõ rệt: tỷ lệ sinh viên đạt 80 điểm trở lên trong kỳ thi cuối khóa dược thần kinh trong khóa học này. Hợp lệ: Điểm của sinh viên trong bài kiểm tra định kỳ cuối kỳ ngành Dược thần kinh của khóa học này là ≤ 60 ≤ 80 điểm. Không hợp lệ: Điểm tổng kết môn Dược thần kinh của sinh viên trong khóa học này là ≤ 60 điểm. Tổng tỷ suất hiệu dụng bằng tổng tỷ suất biểu kiến ​​và suất hữu hiệu.

1.4 Phương pháp thống kê

Trong nghiên cứu này, tất cả dữ liệu thống kê phát hiện được xử lý bằng phần mềm spss18.0 và kết quả được biểu thị dưới dạng trung bình ± độ lệch chuẩn (x ± s), và tất cả dữ liệu đều được kiểm tra bằng phần mềm SPSS18.0. P <0,05 cho thấy dữ liệu khác biệt và có ý nghĩa thống kê. P <0,01 thể hiện sự khác biệt đáng kể.

2 kết quả

So sánh hiệu quả dạy học của hai nhóm theo các phương pháp dạy học khác nhau. Kết quả được thể hiện trong Bảng 1. Tỷ lệ học sinh của nhóm thực nghiệm có điểm tổng kết từ 80 trở lên là 35,12% và tỷ lệ học sinh có điểm ≤ 60 ≤ 80 là 34,78%. Tổng tỷ lệ hiệu quả giảng dạy là 87,26%, cao hơn đáng kể so với của nhóm chứng (P <0,05). Tất cả đều có ý nghĩa thống kê.

3 Thảo luận

Nghiên cứu giảng dạy đã chỉ ra rằng "Dược lý hệ thần kinh hiệu quả", một trong những điểm mấu chốt và khó trong giảng dạy dược lý, không chỉ trừu tượng, khó nhớ mà còn dễ nhầm lẫn. Học sinh khó hiểu và nắm vững các nội dung liên quan. Vì vậy, việc tìm ra một phương pháp dạy học tích cực và hiệu quả nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và nắm vững kiến ​​thức của môn học này có ý nghĩa rất lớn đối với học sinh.[4] Nghiên cứu này đã chọn ngẫu nhiên 4 lớp dược lý hệ thần kinh bắt buộc từ các lớp đại học lâm sàng năm 2011 của trường chúng tôi và đánh giá việc áp dụng các phương pháp giảng dạy so sánh trong giảng dạy dược lý hệ thần kinh hiệu quả. Ở các lớp có phương pháp dạy học so sánh, tỷ lệ học sinh có điểm tổng kết từ 80 trở lên là 35,12%, tỷ lệ học sinh có điểm ≤ 60 ≤ 80 là 34,78% và tổng tỷ lệ tiết dạy đạt hiệu quả là 87,26%. (Bảng 1), cho thấy sự so sánh Phương pháp giảng dạy áp dụng cho hiệu quả giảng dạy của môn dược học hệ thần kinh hiệu quả là đáng chú ý. Tóm lại, phương pháp giảng dạy so sánh có hiệu quả giảng dạy tốt trong giảng dạy dược lý hệ thần kinh hiệu quả, có thể cải thiện hiệu quả chất lượng giảng dạy, giảm bớt sự khó hiểu và phức tạp của dược lý hệ thần kinh, và giúp cải thiện sự chấp nhận và công nhận của sinh viên là xứng đáng để giảng dạy khuyến mãi và ứng dụng.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
người giới thiệu

[1] Qi Laibin, Feng Xiye, Jiang Haiyan, Du Lin. Ứng dụng phương pháp giảng dạy so sánh trong việc giảng dạy các khái niệm khó về tính đa hình Delphi[J]Giáo dục Máy tính, 2009 (02).

[2] Shang Junming. Khám phá, ứng dụng và trải nghiệm phương pháp giảng dạy tình huống trong giảng dạy dược học của trường chúng tôi[J]Hướng dẫn Đổi mới Khoa học và Giáo dục Trung Quốc, 2010 (05).

[3] Li Ling, Ruan Yao. Việc xây dựng và kinh nghiệm của bộ học liệu CAI thần kinh học đi kèm[J]Giáo dục nghề nghiệp sức khỏe, 2007 (18).

[4] Gao Jianling, Cui Juan. Kinh nghiệm giảng dạy chương "Ảnh hưởng dược lý của hệ thần kinh" trong dược lý học[J]Lý thuyết và Thực hành Y học, 2007 (04).

Giới thiệu về tác giả

Chen Rong (1978-, nữ, sinh tại thành phố Zhongxiang, tỉnh Hồ Bắc. Tốt nghiệp sau đại học. Hiện là giảng viên ngành Y thuộc Học viện Công nghệ Jingchu.

Chúc các bạn đọc tin xem bong da trưc tuyen vui vẻ!